Tin tức


  24/05/2024  Lượt xem: 89

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 22/01/2024 về truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2024, nhằm tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, đồng thời tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách TTHC, khuyến khích, thúc đẩy người dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện TTHC, giám sát cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, chú trọng việc nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính.

  24/05/2024  Lượt xem: 128

Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh tại Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; Ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 28/02/2024 về việc triển khai nội dung trên.

  24/05/2024  Lượt xem: 88

Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh tại Kế hoạch số 6898/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2024.

  24/05/2024  Lượt xem: 72

Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh tại văn bản số 141/STP-VP ngày 19/01/2024 về việc triển khai thực hiện “Số hóa dữ liệu hộ tịch tỉnh Bình Dương”, đồng thời để triển khai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn huyện Dầu Tiếng; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 556/UBND-NC ngày 20/3/2024, trong đó đã yêu cầu Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

  24/05/2024  Lượt xem: 45

Nhằm tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân có nhận thức đầy đủ, rõ ràng và thống nhất các văn bản khác của Trung ương, của tỉnh liên quan đến cải cách hành chính với 6 nhiệm vụ là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công; cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó lấy nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy làm nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính huyện Dầu Tiếng năm 2024; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Tăng cường trao đổi thông tin về cải cách hành chính giữa các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn để qua đó trao đổi, học tập những mô hình mới, sáng kiến mới hiệu quả trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 15/3/2024 về việc triển khai tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024.

  24/05/2024  Lượt xem: 69

Để thực hiện chỉ tiêu của Kế hoạch 926/KH-UBND ngày 04/3/2014 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương về công tác Chuyển đổi số năm 2024, UBND huyện Dầu Tiếng đã ban hành văn bản số 812/UBND-KT để triển khai thực hiện việc tăng cường thanh toán tiền sử dụng nước không dùng tiền mặt.

  24/05/2024  Lượt xem: 100

Nhằm tiếp tục đưa hoạt động ủy thác đi vào nề nếp, hiệu quả; kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện hoạt động nhận uỷ thác cho vay, bảo toàn vốn và tài sản cho Nhà nước; Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho cán bộ Hội, đoàn thể, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trong hoạt động ủy thác, ủy nhiệm. Ngày 03/4/2024, Ngân hàng CSXH huyện Dầu Tiếng đã tổ chức triển khai tập huấn công tác tín dụng CSXH cho cán bộ Hội, Đoàn thể các xã, thị trấn.

  24/05/2024  Lượt xem: 66

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, ngày 12/04/2024, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng huyện Dầu Tiếng tổ chức chương trình Trao tặng quà cho các hộ gia đình người Việt Nam từ Campuchia trở về tạm cư tại xã Minh Hoà, huyện Dầu Tiếng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

  24/05/2024  Lượt xem: 61

Sáng ngày 14/4/2023, tại Nhà Văn hóa xã Thanh An, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ TBXH) tỉnh Bình Dương, Phòng LĐ TBXH huyện Dầu Tiếng phối hợp với UBND xã Thanh An tổ chức Lễ trao học bổng dự án “Phát triển giáo dục cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2023 – 2028".

  24/05/2024  Lượt xem: 65

Sáng ngày 17/4/2024, tại Hội trường UBND xã, UBND xã Thanh An và Viettel Dầu Tiếng - Chi nhánh Bình Dương thống nhất ký kết triển khai mô hình điểm chuyển đổi số - thanh toán số trên địa bàn xã Thanh An. Dự lễ ký kết hợp có ông Thân Văn Việt - PGD Viettel Bình Dương; bà Trần Thị Tuyết Hà - PCT UBND xã; cùng các ban, ngành, đoàn thể xã và nhân viên của Viettel.

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 643
Tuần này: 37507
Tháng này: 133264
Tổng truy cập: 3848476