Tin tức


  28/08/2023  Lượt xem: 115

Trong thời gian qua, UBND xã Long Hòa đã xây dựng Kế hoạch về công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2022 và năm 2023; xây dựng kế hoạch về triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; số hóa hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Long Hòa giai đoạn 2021-2025.

  28/08/2023  Lượt xem: 115

Thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2023 theo Kế hoạch số 09/KH-UBND của UBND xã Minh Hòa. Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết 1.507 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, bảo trợ xã hội. Trong đó, thực hiện đề án số 06 một trong những nhóm tiện ích phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến.

  28/08/2023  Lượt xem: 105

Sáng ngày 1-8, tại phòng họp UBND huyện, ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp thông qua họp thông qua Quy hoạch lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng dự có ông Trần Quang Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

  28/08/2023  Lượt xem: 70

Sáng ngày 08/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương đã tổ chức buổi bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng, tình nguyện viên và giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh năm 2023 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến bằng hình thức trực tuyến đến 09 huyện, thị, thành phố và 91 xã, phường, thị trấn.

  28/08/2023  Lượt xem: 65

Nhằm để đánh giá tình hình công tác đảm bảo TT ATGT, công tác PCTP - TNXH và Phong trào TDBV ANTQ 06 tháng đầu năm 2023.

Dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 huyện; các thành viên Ban ATGT, BCĐ 138 và thành viên Tổ giúp việc; Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, thị trấn.

  28/08/2023  Lượt xem: 93

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) và tầm quan trọng của công tác PCCC & CNCH; đồng thời, duy trì phong trào toàn dân tham gia PCCC, CNCH và tuyên truyền sâu rộng Luật PCCC năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  28/08/2023  Lượt xem: 64

Nhằm giúp thanh niên hiểu rõ những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên. Đặc biệt chú trọng cơ chế về việc làm và thị trường lao động, giúp thanh niên nắm bắt kịp thời xu hướng vận động hiện nay đối với thị trường lao động; Từ đó thanh niên xác định nghề nghiệp, việc làm đối với bản thân để lập thân, khởi nghiệp và lập nghiệp.

  28/08/2023  Lượt xem: 60

Ngày 20/7/2023, UBND huyện ban hành Văn bản số 1286/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện, theo đó yêu cầu:

  28/08/2023  Lượt xem: 50

Nhằm thực hiện đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Chương trình công tác dân tộc năm 2023 của UBND tỉnh Bình Dương.

  28/08/2023  Lượt xem: 69

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh tại Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Bình Dương về phê duyệt Kết quả Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Thông qua kết quả đánh giá, xác định Chỉ số CCHC huyện Dầu Tiếng năm 2022, toàn huyện có 09/12 xã, thị trấn Chỉ số CCHC giảm so với năm 2021, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến Chỉ số CCHC của huyện năm 2022 giảm 01 bậc.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 619
Tuần này: 6653
Tháng này: 42324
Tổng truy cập: 2715123