Lịch làm việc HĐND - UBND


STT Tiêu đề Loại Ngày soạn File đính kèm
1 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 08/3/2021) Lịch làm việc HĐND - UBND 01/03/2021
2 Lịch làm việc tuần Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021) Lịch làm việc HĐND - UBND 22/02/2021
3 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 08/02/2021 đến ngày 21/02/2021) Lịch làm việc HĐND - UBND 07/02/2021
4 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021) Lịch làm việc HĐND - UBND 02/02/2021
5 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021) Lịch làm việc HĐND - UBND 25/01/2021
6 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 25/01/2021) Lịch làm việc HĐND - UBND 21/01/2021
7 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021) Lịch làm việc HĐND - UBND 11/01/2021
8 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 03/01/2021 đến ngày 10/01/2021) Lịch làm việc HĐND - UBND 04/01/2021
9 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 04/01/2021) Lịch làm việc HĐND - UBND 28/12/2020
10 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020) Lịch làm việc HĐND - UBND 21/12/2020
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1313
Tuần này: 3091
Tháng này: 1313
Tổng truy cập: 837402