Lịch làm việc HĐND - UBND


STT Tiêu đề Loại Ngày soạn File đính kèm
1 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 29/11/2020 đến ngày 07/12/2020) Lịch làm việc HĐND - UBND 02/12/2020
2 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 30/11/2020) Lịch làm việc HĐND - UBND 22/11/2020
3 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020) Lịch làm việc HĐND - UBND 16/11/2020
4 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 16/11/2020) Lịch làm việc HĐND - UBND 11/11/2020
5 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 31/10/2020 đến ngày 08/11/2020) Lịch làm việc HĐND - UBND 02/11/2020
6 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 02/11/2020) Lịch làm việc HĐND - UBND 28/10/2020
7 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020) Lịch làm việc HĐND - UBND 19/10/2020
8 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 11/10/2020 đến ngày 18/10/2020) Lịch làm việc HĐND - UBND 12/10/2020
9 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 03/10/2020 đến ngày 11/10/2020) Lịch làm việc HĐND - UBND 06/10/2020
10 Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 27/9/2020 đến ngày 04/10/2020) Lịch làm việc HĐND - UBND 27/09/2020
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1670
Tuần này: 8127
Tháng này: 5314
Tổng truy cập: 702602