Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Dầu Tiếng họp đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023;

14/11/2023    Lượt xem: 1611    In bài viết   Độ tương phản  

Dự chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện; thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Phòng Giao dịch NHCSXH, tổng kế hoạch nguồn vốn tín dụng được giao là 544.391 triệu đồng, tăng 7.805 triệu đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay 123.683 triệu đồng, với 3.044 lượt khách hàng vay vốn, giảm 5.523 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.Doanh số thu nợ 122.779 triệu đồng, chiếm 99,3% doanh số cho vay, tăng 19.211 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ đạt 537.490 triệu đồng, với 12.842 khách hàng còn dư nợ, tăng 904 triệu đồng (tăng 0,17%) so với đầu năm, đạt 98,7% kế hoạch năm.

Tổng nợ xấu 1.302 triệu đồng, tăng 68 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,24% tổng dư nợ, tăng 0,01% so với đầu năm, trong đó: Nợ quá hạn 1.216 triệu đồng, tăng 57 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,23% tổng dư nợ, tăng 0,01% so với đầu năm. Nợ khoanh 86 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,016% tổng dư nợ.

Về chất lượng hoạt động Tổ TK&VV: Dư nợ bình quân 1.969 triệu đồng/Tổ TK&VV.

Về nợ hộ vay bỏ đi khỏi địa phương: Đến ngày 30/9/2023 với 60 hộ, số tiền hơn 1.112 triệu đồng, giảm 11 hộ so với đầu năm, tuy nhiên số tiền tăng 1 triệu đồng (9 tháng đầu năm đã thu được hết gốc và lãi của 3 hộ bỏ đi, với số tiền 23 triệu đồng).

Về xử lý nợ bị rủi ro: Trong 9 tháng đầu năm đơn vị đã lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro đợt 2 năm 2023 là 12 hộ, số tiền đề nghị khoanh, xóa là 326.729.571 đồng (11 hộ khoanh với số tiền gốc là 200.927.882 đồng, lãi 97.340.980 đồng và 01 hộ xóa với số tiền gốc 14.700.000 đồng, lãi 13.760.709 đồng).

Tổng dư nợ ủy thác của 04 tổ chức Hội đến ngày 30/9/2023 là 535.609 triệu đồng, tăng 8.596 triệu đồng, chiếm 99,6% tổng dư nợ, với 12.830 hộ vay; của 273 Tổ TK&VV.

Trong 9 tháng đầu năm, Phòng giao dịch đã tổ chức 108 lượt giao dịch tại các Điểm giao dịch các xã, thị trấn. tỷ lệ Tổ TK&VV tham gia giao dịch tại điểm giao dịch xã, thị trấn đạt 99,6%, tỷ lệ giải ngân tại điểm giao dịch xã, thị trấn đạt 96,6%, tỷ lệ thu lãi tại điểm giao dịch xã, thị trấn đạt 96,6%, tỷ lệ thu nợ gốc tại điểm giao dịch xã, thị trấn đạt 98,5%.

Hội nghị đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Dầu Tiếng./.

Tạ Phú

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1257
Tuần này: 4127
Tháng này: 36102
Tổng truy cập: 3494139