Thông tin chỉ đạo điều hành


  18/09/2020  Lượt xem: 10

UBND huyện vừa ban hành Công văn định hướng công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ nay đến cuối năm 2020.

  18/09/2020  Lượt xem: 11

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Công văn số 4236/UBND-NC ngày 28/8/2020 về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  18/09/2020  Lượt xem: 7

Thực hiện Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

  10/09/2020  Lượt xem: 66

UBND huyện ban hành Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

  03/09/2020  Lượt xem: 66

UBND huyện vừa ban hành Công văn chỉ đạo thực hiện Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

  31/08/2020  Lượt xem: 60

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Phương Linh vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

  26/08/2020  Lượt xem: 112

UBND huyện vừa ban hành Công văn chỉ đạo tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo văn bản của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động.

  26/08/2020  Lượt xem: 78

UBND huyện vừa ban hành Công văn chỉ đạo thực hiện Công văn số 974/UBDT-TT ngày 07/8/2020 của Ủy ban Dân tộc về phòng, chống dịch COVID-19 trong đồng bào dân tộc thiểu số.

  26/08/2020  Lượt xem: 45

UBND huyện ban hành Công văn chỉ đạo thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

  21/08/2020  Lượt xem: 93

UBND tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 17/8/2020 về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 317
Tuần này: 317
Tháng này: 30489
Tổng truy cập: 611965