Thông tin chỉ đạo điều hành


  24/05/2024  Lượt xem: 128

Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh tại Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; Ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 28/02/2024 về việc triển khai nội dung trên.

  24/05/2024  Lượt xem: 88

Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh tại Kế hoạch số 6898/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2024.

  24/05/2024  Lượt xem: 72

Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh tại văn bản số 141/STP-VP ngày 19/01/2024 về việc triển khai thực hiện “Số hóa dữ liệu hộ tịch tỉnh Bình Dương”, đồng thời để triển khai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn huyện Dầu Tiếng; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 556/UBND-NC ngày 20/3/2024, trong đó đã yêu cầu Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

  24/05/2024  Lượt xem: 69

Để thực hiện chỉ tiêu của Kế hoạch 926/KH-UBND ngày 04/3/2014 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương về công tác Chuyển đổi số năm 2024, UBND huyện Dầu Tiếng đã ban hành văn bản số 812/UBND-KT để triển khai thực hiện việc tăng cường thanh toán tiền sử dụng nước không dùng tiền mặt.

  24/05/2024  Lượt xem: 81

Huyện Dầu Tiếng triển khai mở rộng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, nâng cao tích hợp ứng dụng CNTT theo định hướng chuyển đổi số tại Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2024

  12/10/2023  Lượt xem: 2668

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 4337/UBND-NC ngày 22/8/2023 về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về kiểm soát TTHC, bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 1605/UBND-NC ngày 06/9/2023, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

  12/10/2023  Lượt xem: 2665

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại công văn số 4301/UBND-HCC ngày 18/8/2023 về việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các yêu cầu của Tỉnh về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn huyện

  12/10/2023  Lượt xem: 2548

Ngày 22/9/2023, UBND huyện Dầu Tiếng đã ban hành văn bản số 1723/UBND-NC chỉ đạo về việc đảm bảo điều kiện kỹ thuật, tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến toàn trình các thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai không nhận hồ sơ giấy trên địa bàn.

  12/10/2023  Lượt xem: 2658

UBND huyện vừa ban hành Công văn số 1579/UBND-VX ngày 31/8/2023 về việc chấn chỉnh hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, tư vấn dinh dưỡng, quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe;

  28/09/2023  Lượt xem: 2615

Nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ vị trí vai trò và tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an tinh - trật tự; chủ động và sẵn sàng chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Ngày 29/8/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn phát động phong trào “Mỗi gia đình thực hiện đảm bảo an toàn PCCC & CNCH”.

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 691
Tuần này: 37555
Tháng này: 133312
Tổng truy cập: 3848524