Tin tức


  07/07/2023  Lượt xem: 56

Nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về hậu quả, tác hai của ma tuý đối với đời sống xã hội; qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tham gia phòng, chống tội phạm ma tuý và tệ nạn ma tuý, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn. Tạo sự quan tâm, tranh thủ mọi nguồn lực và sự đồng thuận chung của toàn xã hội trên mặt trận phòng, chống ma tuý; xây dựng mối quan hệ phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý nói chung và công tác quản lý, xử lý tình trạng người nghiện ma tuý trên địa bàn huyện.

  07/07/2023  Lượt xem: 75

Ngày 21/6, UBND xã Minh Thạnh phối hợp với VNPT huyện Dầu Tiếng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, Ban lãnh đạo 7 ấp khi thực hiện các thủ tục hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

  07/07/2023  Lượt xem: 135

UBND huyện Dầu Tiếng vưa ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND để phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025” trên địa bàn huyện.

  07/07/2023  Lượt xem: 136

Nhằm giúp Ban Giảm nghèo các xã, thị trấn và Trưởng Ban lãnh đạo các khu phố, ấp nắm rõ vai trò, tầm quan trọng, chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Từ đó, tiếp tục chủ, tǎng cường phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.

  07/07/2023  Lượt xem: 36

UBND huyện Dầu Tiếng vừa ban hành văn bản số 1002/UBND-KT để triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

  07/07/2023  Lượt xem: 28

Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh tại Công văn số 2881/UBND-NC, ngày 14 tháng 6 năm 2023 về việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Đồng thời nhằm nỗ lực triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số để cắt giảm các quy định thủ tục hành chính, chi phí và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, qua đó từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng đã ban hành Công văn số 1081/UBND-NC ngày 22/6/2023 trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

  07/07/2023  Lượt xem: 104

Ngày 01/6/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 888/UBND-KT về việc tăng cường tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và công tác kiểm tra giá điện nhà trọ trên địa bàn huyện năm 2023. Theo đó UBND huyện yêu cầu:

  07/07/2023  Lượt xem: 25

Ngày 14/6/2023 UBND huyện ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

  07/07/2023  Lượt xem: 43

Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh tại Thông báo số 08/TB-T766 ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thông báo kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tỉnh Bình Dương.

  07/07/2023  Lượt xem: 33

Thực hiện theo văn bản triển khai của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương tại Công văn số 1966/SGTVT-VP ngày 12/6/2023 về việc tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính đổi Giấy phép lái xe ô tô trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG).

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 707
Tuần này: 6741
Tháng này: 42412
Tổng truy cập: 2715211