Thông tin tuyên truyền


  29/12/2020  Lượt xem: 40

UBND huyện ban hành văn bản đôn đốc triển khai Luật Tiếp cận thông tin.

  29/12/2020  Lượt xem: 98

UBND huyện ban hành Kế hoạch chăm lo cho người có công với cách mạng, đối tượng xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xa quê nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

  29/12/2020  Lượt xem: 53

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn. 

  29/12/2020  Lượt xem: 84

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021. Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

  29/12/2020  Lượt xem: 46

Sáng ngày 21/12/2020, tại Hội trường khối Đoàn thể, Ban Thường trực Hội Người Cao tuổi huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

  21/12/2020  Lượt xem: 538

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Tài liệu tuyên truyền về 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Trân trọng giới thiệu toàn văn Tài liệu tuyên truyền.

  21/12/2020  Lượt xem: 619

Ngày 03/12/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2021).

  21/12/2020  Lượt xem: 68

Ngày 11/11/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW về việc triển khai Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

  21/12/2020  Lượt xem: 42

Sáng ngày 07/12/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện, tuyên truyền viên pháp luật ở các xã, thị trấn năm 2020.

  21/12/2020  Lượt xem: 43

Sáng ngày 04/12/2020, tại Hội trường C - Tỉnh ủy thuộc Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Ban Thường trực UB.MTTQ tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo hình thức trực tuyến.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 185
Tuần này: 7817
Tháng này: 31219
Tổng truy cập: 773933