Thông tin tuyên truyền


  24/05/2024  Lượt xem: 89

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 22/01/2024 về truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2024, nhằm tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, đồng thời tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách TTHC, khuyến khích, thúc đẩy người dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện TTHC, giám sát cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, chú trọng việc nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính.

  24/05/2024  Lượt xem: 45

Nhằm tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân có nhận thức đầy đủ, rõ ràng và thống nhất các văn bản khác của Trung ương, của tỉnh liên quan đến cải cách hành chính với 6 nhiệm vụ là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công; cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó lấy nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy làm nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính huyện Dầu Tiếng năm 2024; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Tăng cường trao đổi thông tin về cải cách hành chính giữa các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn để qua đó trao đổi, học tập những mô hình mới, sáng kiến mới hiệu quả trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 15/3/2024 về việc triển khai tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024.

  07/07/2023  Lượt xem: 2208

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dưng và bảo vệ Tổ quốc; Tuyên truyền, vận động trẻ em tích cực tập luyện thể dục, thể thao, vui chơi giải trí nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, phát triển toàn diện và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; Tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân tích cực tập luyện môn Bơi để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng, chống đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước.

  07/07/2023  Lượt xem: 2078

Ngày 14/6/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 1014/UBND-VX về việc tiếp tục triển khai cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh.

  07/07/2023  Lượt xem: 2365

UBND huyện Dầu Tiếng vưa ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND để phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025” trên địa bàn huyện.

  12/06/2023  Lượt xem: 2025

Sáng ngày 26/5/2023, trường THCS Minh Tân tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; công nhận đạt kiểm định chất lượng Giáo dục cấp độ 2.

  12/06/2023  Lượt xem: 2501

Nhằm giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện từ gia đình, khơi dậy khát vọng cống hiến góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

  22/05/2023  Lượt xem: 745

Ngày 05/5/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Dầu Tiếng vừa có văn bản số 40/CV-BHXH thông báo người lao động sử dụng hình ảnh thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID hoặc Căn cước công dân khi khám chữa bệnh (KCB) BHYT.

  12/05/2023  Lượt xem: 755

Sở Lao động-TBXH tỉnh Bình Dương vừa có hướng dẫn số 1571/SLĐTBXH-CSLĐ về thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm tế (BHYT) cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2023 - 2025

  12/05/2023  Lượt xem: 821

Căn cứ chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Việt Nam và cấp trên, từ ngày 01/3/2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện triển khai dịch vụ Mobile Banking đến khách hàng nhằm tăng cường các dịch vụ, tiện ích phục vụ khách hàng là cá nhân, người vay vốn dưới hình thức ứng dụng trên thiết bị di động, điện thoại di động.

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 678
Tuần này: 37542
Tháng này: 133299
Tổng truy cập: 3848511