Thông tin tuyên truyền


  20/04/2021  Lượt xem: 3

Ngày 11/01/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

  20/04/2021  Lượt xem: 3

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015.

  20/04/2021  Lượt xem: 7

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015.

  20/04/2021  Lượt xem: 5

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015.

  20/04/2021  Lượt xem: 6

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015.

  19/04/2021  Lượt xem: 11

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2015.

  19/04/2021  Lượt xem: 63

Ngày 23/01/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân (CCCD).

  15/04/2021  Lượt xem: 44

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

  13/04/2021  Lượt xem: 32

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương làm việc với UBND huyện Dầu Tiếng về triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ trên địa bàn

  13/04/2021  Lượt xem: 20

Huyện Dầu Tiếng triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” năm 2021

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1872
Tuần này: 7764
Tháng này: 43845
Tổng truy cập: 946696