Tin tức


  18/10/2022  Lượt xem: 364

Ngày 28/9/2022, UBND huyện Dầu Tiếng đã chỉ đạo triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với các cơ sở kinh d​oanh karaoke, vũ trường, quán bar và cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người tại văn bản số 1849/UBND-NC

  18/10/2022  Lượt xem: 462

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra những chủ trương, chính sách nhằm phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở. Đảng khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực, vừa là mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội”.

  18/10/2022  Lượt xem: 259

Sáng ngày 29/9, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng xã Long Hòa, Hội LHPN, Hội Nông dân và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Dầu Tiếng phối hợp với UBND xã Long Hòa tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn huyện Dầu Tiếng năm 2022.

  18/10/2022  Lượt xem: 155

UBND huyện Dầu Tiếng, vừa ban hành văn bản số 1830/UBND-VX chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững.

  18/10/2022  Lượt xem: 138

Nhằm giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện từ gia đình, khơi dậy khát vọng cống hiến góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

  18/10/2022  Lượt xem: 306

Nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi gợi tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thành công Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

  18/10/2022  Lượt xem: 77

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/BDVTU ngày 19/8/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương về khảo sát tình hình đầu tư, sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  18/10/2022  Lượt xem: 59

Sáng ngày 28/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương tổ chức tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số, kỹ năng số và các kỹ năng cần thiết trong quá trình hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng cho 09 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

  18/10/2022  Lượt xem: 303

Sáng ngày 24/9/2022, Trung tâm VHTT-HTCĐ xã An Lập đã phối hợp với Văn phòng UBND và Tư Pháp xã tổ chức  Hội thi Tuyên truyền về Cải cách hành chính và Chuyển đổi số năm 2022.

  18/10/2022  Lượt xem: 116

PGD NHCSXH huyện Dầu Tiếng là địa chỉ đáng tin cậy của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1666
Tuần này: 5635
Tháng này: 53399
Tổng truy cập: 2335646