Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 11/9 năm 2019

20/11/2019    Lượt xem: 207    In bài viết   Độ tương phản  

Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tội phạm xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội... góp phần xây dựng Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tuyên truyền Ngày pháp luật việt nam 09/11 năm 2019

Trong thời gian này, huyện tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2019, lồng ghép Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở và tổng kết trao giải cuộc thi viết Tiểu phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lần I năm 2019, tham dự có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Huyện uỷ, UB.MTTQVN huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo và Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn; đại diện 89 Tổ Hòa giải cơ sở ấp, khu phố trong huyện. Đồng thời, xây dựng và treo cờ Phướn tại các tuyến đường trung tâm huyện với các khẩu hiệu: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả; Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật; Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.​ Tổ chức xe loa tuyên truyền lưu động đến địa bàn dân cư các xã, thị trấn nội dung hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11.

Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật Xã Định Hiệp

Các xã, thị trấn phối hợp tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật với hình thức “Rung chuông vàng”, nội dung xoay quanh các văn bản pháp luật thường xuyên được áp dụng trong cuộc sống của người dân địa phương. Đặc biệt là phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền tư vấn pháp luật về Luật Hôn nhân và Gia đình; vấn đề hôn nhân cận huyết thống và vấn đề tảo hôn; các tập tục lạc hậu về hôn nhân và gia đình cần xóa bỏ và những tình huống, các câu hỏi thường gặp trong hôn nhân như vấn đề tài sản trước, trong và sau thời kỳ hôn nhân; những quy định về quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ, con trong và sau thời kỳ hôn nhân cho đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số xã Minh Hoà và thị trấn Dầu Tiếng.

Huyện cũng đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về những vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm hoặc định hướng dư luận xã hội, về nội dung các văn bản, chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn việc thực hiện pháp luật; các vấn đề nảy sinh ảnh hưởng tiêu cực, có diễn biến phức tạp trong đời sống xã hội, phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của nhân dân, phản ánh dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của các văn bản trên thực tế, tập trung vào các nội dung: tội phạm về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý, tín dụng đen, băng nhóm xã hội đen, đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, xâm hại phụ nữ, trẻ em, bạo lực học đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng; bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy; an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp,... Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn huyện; chú trọng đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng mạng xã hội, đa dạng hoá các hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

Các hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương trên địa bàn huyện, góp phần chuyển biến ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1598
Tuần này: 8055
Tháng này: 5242
Tổng truy cập: 702530