Huyện Dầu Tiếng phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025

07/07/2023    Lượt xem: 2394    In bài viết   Độ tương phản  

Nhằm tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND huyện về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng và Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện về việc Nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số của huyện Dầu Tiếng năm 2023 và các năm tiếp theo; đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trên địa bàn huyện, tích cực hưởng ứng, tham gia, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát triển bền vững của huyện. Thông qua Phong trào thi đua, phát huy, khuyến khích tính sáng tạo của các tổ chức, cá nhân, từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

​​Theo đó, đối tượng thi đua là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác, làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chú trọng ưu tiên đẩy mạnh thi đua chuyển đổi số ở một số lĩnh vực: quy hoạch và quản lý đô thị; sản xuất công nghiệp; tài nguyên và môi trường; giao thông vận tải và logistics; nông nghiệp; y tế; giáo dục; văn hóa và du lịch. Cụ thể:

Phấn đấu đến năm 2025, có 100% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp dưới dạng toàn trình và một phần; trong đó, các dịch vụ phổ biến liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% giao dịch trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh được xác thực điện tử; dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt trong dịch vụ hành chính công đạt từ 50% trở lên; 60% các hệ thống thông tin của tỉnh, huyện có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã được đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại. Hình thành Kho dữ liệu dùng chung được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước của tỉnh, huyện để phục vụ phát triển chính quyền số, phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội; hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT  Internet of things), kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan nhà nước; 70% hồ sơ công việc trên toàn huyện được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); 70% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo của huyện, tỉnh và quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; 100% các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tác nghiệp, tạo ra dữ liệu số hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%; Năng suất lao động tăng tối thiểu 15%; 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến hành hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm mạng xã hội có chức năng giao dịch thương mại điện tử; Tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt trong dịch vụ thương mại điện tử đạt từ 50% trở lên. Hạ tầng mạng Internet băng rộng phủ trên 90% hộ gia đình, 100% xã; Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%; Đưa các sản phẩm đã được chứng nhận đạt OCOP của huyện được đưa lên các sàn thương mại điện tử đạt 40%./.

Anh Xê Ka

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 267
Tuần này: 8512
Tháng này: 56266
Tổng truy cập: 3936182