Tiếp tục triển khai cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh

07/07/2023    Lượt xem: 1562    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, nhằm đảm bảo việc cài đặt ứng dụng VssID được thực hiện nhanh chóng, đúng tiến độ, kịp thời để người dân trên địa bàn huyện có thể sử dụng ứng dụng VssID hoặc CCCD, thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh BHYT; Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, các đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID trên địa bàn, cụ thể:

Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, lực lượng vũ trang, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức doanh nghiệp tuyên truyền, hướng dẫn 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện cài đặt ứng dụng VssID.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, BHXH huyện, các doanh nhiệp tiếp tục thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn triển khai cài đặt ứng dụng VssID đến người lao động chưa cài đặt ứng dụng VssID đang làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động trên địa bàn huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, Các trường THPT, THCS-THPT tiếp tục thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn triển khai cài đặt ứng dụng VssID đến 100% đội ngũ giáo viên, người lao động, học sinh trong các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện.

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế tiếp tục thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn triển khai cài đặt ứng dụng VssID đến tất cả đội ngũ y, bác sĩ, người lao động tại Trung tâm y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn; đồng thời phối hợp với cơ quan BHXH hướng dẫn người bệnh, thân nhân hoặc người nhà của người bệnh đến khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế trên địa bàn cài đặt ứng dụng VssID.

Ngành Văn hóa và Thông tin thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, tiện ích của ứng dụng và hướng dẫn thực hiện cài đặt ứng dụng VssID.

Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn lao động huyện, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện, Đoàn Thanh niên huyện tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, người lao động và thân nhân tham gia cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, khu phố, ấp hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID đến các hộ dân trên địa bàn quản lý; đồng thời thường xuyên tuyên truyền về nội dung này để người dân hiểu và tích cực tham gia.

Bưu điện huyện (Tổ chức dịch vụ thu) phối hợp UBND các xã, thị trấn hỗ trợ người tham gia BHXH, BHYT cài đặt ứng dụng VssID.

UBND huyện giao BHXH huyện theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung trên; đồng thời tổng hợp danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa cài đặt VssID gửi các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, lực lượng vũ trang; UBND các xã thị trấn và các đơn vị quản lý người tham gia BHYT (qua gmail công vụ) để tiến hành cài đặt ứng dụng VssID theo quy định.

                                                                                                        Tạ Phú

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1190
Tuần này: 4060
Tháng này: 36035
Tổng truy cập: 3494072