Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

12/06/2023    Lượt xem: 2038    In bài viết   Độ tương phản  

Do đó, ngày 09/5/2023, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) và công tác Gia đình huyện Dầu Tiếng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng năm 2023.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt trên 90% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; đến năm 2025 đạt 90% và đến năm 2030 đạt 100% hộ gia đình được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt trên 95% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; 100% xã, thị trấn có nội dung tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên hệ thống thông tin cơ sở; hằng năm 100% học sinh các cơ sở giáo dục được tham gia sinh hoạt về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; hằng năm 100% cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Với các thông điệp tuyên truyền như: Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn; Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực; Ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình để xây dựng xã hội hạnh phúc; Gia đình là trường học đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi người; Văn hóa là động lực của phát triển, văn hóa gia đình là cội nguồn của văn hóa dân tộc; Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền; Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc; Gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, cần chú trọng giáo dục giá trị gia đình; Hãy xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Đồng thời, đưa nội dung tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào hoạt động của Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trực tiếp tại cộng đồng, lồng ghép vào các hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tại các khu phố, ấp, các hoạt động của phong trào “TDĐKXDĐSVH”, trong các buổi họp của khu phố, ấp của đoàn thể; nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, … để góp phần xây dựng khối đại đoàn kết từ cơ sở.

Kế hoạch giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng năm 2023./.

Anh Xê Ka

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1287
Tuần này: 4157
Tháng này: 36132
Tổng truy cập: 3494169