Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng giám sát công tác lập và quản lý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn xã Định An

21/04/2022    Lượt xem: 469    In bài viết   Độ tương phản  

Trưởng đoàn giám sát do ông Nguyễn Công Danh - Phó Chủ tịch HĐND huyện; bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND; ông Trà Văn Dân - Trưởng Ban Pháp chế HĐND; dự và tiếp đoàn đến làm việc có Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã - ông Lê Quốc Tuấn, ông Nguyễn Duy Trí - Chủ tịch UBND xã và các đồng chí ban ngành, đoàn thể xã Định An.

Toàn cảnh buổi giám sát

Theo báo cáo, quy hoạch sử dụng đất của xã Định An đến năm 2020 huyện Dầu Tiếng được tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 như sau: đất trồng cây lâu năm là 5.449,60ha; đất quốc phòng là 51,00ha; đất ở nông thôn là 62,51ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 6,26ha; đất Thương mại Dịch vụ là 2,87ha; đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 204,01ha.

Kết quả đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch như sau: Đất trồng cây hàng năm khác, chỉ tiêu được duyệt là 14,41ha giữ nguyên so với hiện trạng,  thực hiện đạt 100% so với kế hoạch; Đất trồng cây lâu năm, chỉ tiêu được duyệt là 5.449,60ha, giảm 83,97ha so với hiện trạng, thực hiện đạt 11,20% so với quy hoạch; Đất nuôi trồng thủy sản, chỉ tiêu được duyệt còn 2,22ha, thực tế giảm còn 1,28ha; Đất nông nghiệp khác, quy hoạch được duyệt là 30,24ha, tăng 28,00ha so với hiện trạng, thực hiện được 3,14ha, không đạt so với kế hoạch được duyệt; Đất quốc phòng, quy hoạch là 51,00ha, tăng 51,00ha so với hiện trạng, thực hiện không đạt so với kế hoạch được duyệt; Đất khu vui chơi giải trí công cộng, quy hoạch đến năm 2020 là 3,66ha, thực hiện đạt 100% so với kế hoạch đề ra; Đất ở tại nông thôn, quy hoạch là 62,51 ha, tăng 9.67 ha so với hiện trạng, thực hiện là 55,28ha thực hiện chưa đạt chỉ tiêu đề ra so với kế hoạch;

- Đất an ninh: chỉ tiêu quy hoạch là 1,50ha, tăng 1,00ha so với hiện trạng, thực hiện đến năm 2020 thực hiện không đạt so với kế hoạch được duyệt; Đất xây dựng trụ sở cơ quan: quy hoạch là 0,71ha, kết quả thực tế là 1,46ha, thực hiện  vượt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do trong kỳ quy hoạch các công trình của ngành công an chưa được triển khai và trụ sở công an của xã đã được thực hiện nhưng chưa có quyết định của Bộ Công an nên theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác thống kê, kiểm kê chưa được xác định là đất an ninh mà thống kê vào loại đất trụ sở cơ quan;

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: quy hoạch là 6,26ha, giữ nguyên so với hiện trạng, thực tế đến giảm còn 4,30ha;Đất thương mại dịch vụ: quy hoạch là 2,87ha, giữ nguyên so với hiện trạng, thực tế giảm còn 0,97ha; Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: quy hoạch là 49,92ha, giảm 1,83 so với hiện trạng, thực tế là 6,37ha; Đất sinh hoạt cộng đồng: quy hoạch là 2,64ha, thực hiện là 5,37 vượt chỉ tiêu đề ra so với kế hoạch. Nguyên nhân tăng, giảm là do kiểm kê lại toàn bộ các loại đất trên địa bàn xã năm 2019;

- Đất phát triển hạ tầng: quy hoạch là 204,01ha, tăng 0,98ha để thực hiện các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, năng lượng, bưu chính viễn thông, chợ, tôn giáo, khoa học công nghệ và dịch vụ xã hội. Kết quả thực hiện là 1.267,97ha; nguyên nhân là do kiểm kê đất đai năm 2019 kiểm kê lại toàn bộ các loại đất trên địa bàn xã (đất mặt nước chuyên dùng được kiểm kê thành đất thủy lợi) nên dẫn đến chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng giảm.

Bên cạnh đó, công tác quản lý kiểm tra thực trạng tách thửa trên địa bàn xã được thực hiện đúng quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 3/12/2019 về việc sửa đổi bổ xung một số điều tại Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thời gian tới, UBND xã Định An tiếp tục thông báo đến các tổ chức, cá nhân, đơn vị trên địa bàn về việc đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định; công bố thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã; thống kê đăng ký danh mục công trình thu hồi đất, các chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất của địa phương đến cơ quan chuyên môn theo quy định. Tạo sự chủ động và giải quyết kịp thời nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn xã,

Đồng thời, thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ cấu sử dụng các loại đất đã được chuyển đổi mục đích phù hợp với quá trình đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đã dự báo về định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chủ động phục vụ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để thu hút đầu tư, nhằm phát huy có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, đảm bảo quyền sử dụng đất của người dân, sử dụng tốt chỉ tiêu sử dụng đất do tỉnh, huyện phân bổ, hạn chế thấp nhất việc sử dụng sai mục đích./.

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 214
Tuần này: 6444
Tháng này: 9791
Tổng truy cập: 2544916