Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội

10/11/2020    Lượt xem: 201    In bài viết   Độ tương phản  

* Nội dung góp ý gửi về hộp thư theo địa chỉ: btg.dti@tinhuybinhduong.vn

STT

Nội dung

Tải về

1

Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030

2

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

3

Dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần Thứ XIII của Đảng

4

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

5 Kế hoạch tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2850
Tuần này: 9187
Tháng này: 40108
Tổng truy cập: 830865