Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 với chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cháy, nổ tại nơi làm việc”

13/05/2020    Lượt xem: 206    In bài viết   Độ tương phản  

Tháng hành động được phát động trên toàn huyện từ ngày 01 đến ngày 31/5/2020.

Tháng hành động nhằm thúc đẩy các chương trình, hoạt động cụ thể phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp; nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, Vệ sinh lao động; Luật Phòng cháy và Chữa cháy; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW. Cụ thể, các hoạt động triển khai theo 3 giai đoạn:

Trước Tháng hành động (Tháng 4/2020): Xây dựng và triển khai kế hoạch; hướng dẫn cho 100 đến 150 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để tổ chức các hoạt động Tháng hành động và tiếp tục triển khai các nội dung theo khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người sử dụng lao động và người lao động; xét chọn những nạn nhân bị tai nạn lao động và gia đình có nạn nhân bị tai nạn lao động để tổ chức thăm và tặng quà; lập danh sách các doanh nghiệp thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN); phối hợp tổ chức thọng tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong Tháng hành động (Tháng 5/2020): Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động tại 10 đơn vị sản xuất; tổ chức thăm hỏi, động viên nạn nhân bị tai nạn lao động nặng và gia đình có nạn nhân bị chết do tai nạn lao động,...

Sau Tháng hành động: Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả và tổ chức rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

Trong thời gian này, huyện cũng sẽ phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản có liên quan cho cán bộ Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trên địa bàn; thăm hỏi và tặng quà một số gia đình có người bị tai nạn lao động nghiêm trọng hiện cư trú trên địa bàn huyện,...

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị, chú trọng công tác tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa thiết thực của công tác ATVSLĐ, PCCN cho cán bộ, nhân viên của cơ quan và các đơn vị nhằm tạo ra văn hóa an toàn lao động thông qua các hoạt động như: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyềnđôn đốc các đơn vị tự kiểm tra tình trạng an toàn, vệ sinh của thiết bị, máy móc,… và việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, PCCN do nhà nước, đơn vị ban hành; chú trọng đến các đơn vị có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ; tổng vệ sinh, sắp xếp khu vực làm việc, sinh hoạt tại các đơn vị,...

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1591
Tuần này: 8048
Tháng này: 5235
Tổng truy cập: 702523