Huyện Dầu Tiếng đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

12/10/2023    Lượt xem: 2701    In bài viết   Độ tương phản  

UBND huyện đã ban hành công văn số 1603/UBND-NC ngày 06/9/2023 về việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Trong đó yêu cầu các cơ quan, phòng ban huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp triển khai thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, đảm bảo số hóa hồ sơ TTHC đầy đủ, kịp thời theo quy định.

- Đẩy mạnh số hóa kết quả giải quyết TTHC, kịp thời cập nhật lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh để người dân, doanh nghiệp làm cơ sở tái sử dụng cho những lần thực hiện TTHC tiếp theo.

- Rà soát nhân sự tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện để lập danh sách đăng kí với Trung tâm Thông tin điện tử tỉnh cấp chứng thư số chuyên dùng cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC nhằm sử dụng ký số dữ liệu, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Ngoài ra để triển khai thực hiện hiệu quả các yêu cầu của Tỉnh về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn huyện, UBND huyện đã giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho người dân, doanh nghiệp về những lợi ích, giá trị của hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa và việc tái sử dụng trong những lần thực hiện TTHC tiếp theo mà không phải cung cấp lại cho các cơ quan nhà nước trong quá trình nộp hồ sơ TTHC. Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện: Phối hợp với cơ quan, phòng ban huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đảm bảo cấp chứng thư số đầy đủ, kịp thời cho công chức, viên chức được bố trí làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp nhằm triển khai số hóa hồ sơ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp; Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện; kịp thời tổng hợp báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân huyện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để được chỉ đạo giải quyết./.

HUY BẰNG

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 312
Tuần này: 8557
Tháng này: 56311
Tổng truy cập: 3936227