Huyện Dầu Tiếng triển khai thực hiện đảm bảo điều kiện kỹ thuật, tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến toàn trình các thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai không nhận hồ sơ giấy trên địa bàn

12/10/2023    Lượt xem: 2058    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung kỹ thuật để triển khai thực hiện nghiêm không nhận hồ sơ giấy trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: (1) Đầu tư mua sắm trang bị thiết bị đọc QR code hoặc thiết bị đọc chip trên thẻ CCCD (khuyến nghị), trang bị máy quét (scan) phục vụ cho ngưòi dân quét hồ sơ/tài liệu và các thiết bị công nghệ thông tin khác theo nhu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, không gây lãng phí ngân sách nhà nước. (2) Triển khai cấp chứng thư số cho cán bộ một cửa là đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ thụ lý hồ sơ ở các phòng (vì ở một số līnh vực nhiều cán bộ tiếp nhận hồ sơ là đối tượng ký kết hợp đồng có thời hạn, không thuộc đối tượng cấp chứng thư số chuyên dùng và có thẩm quyền số hóa kết quả giải quyết, thành phần hồ sơ dịch vụ công trực tuyến). (3) Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện: đấu nối sử dụng đường truyền chính Internet của UBND cấp huyện (đã kết nối sẵn mạng TSCLD: Truyền số liệu chuyên dùng) để đảm bảo an toàn thông tin và theo kiến trúc mô hình được hướng dẫn tại Công văn 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông sử dụng đường truyền Internet của UBND huyện là đường truyền chính, có trang bị đầy đủ thiết bị cân bằng tải, tường lửa, kết nối hệ thống giám sát an toàn thông tin tập trung của tỉnh. (4) Đối với UBND cấp xã: kiểm tra đấu nối thông mạng TSLCD của UBND xã vào mạng kết nối của Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (1 cửa) để đảm bảo các máy tính tại Bộ phận 1 cửa được cập nhật dữ liệu giám sát theo dõi mã độc tập trung, được đồng bộ dữ liệu xuyên suốt với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia; tăng cường ứng dụng cong nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, bổ sung nhân sự tình nguyên viên thường xuyên trực hỗ trợ. Hệ thống thông tin tại UBND các xã, thị trấn phải đảm bảo các yêu cầu an toàn hệ thống thông tin tối thiểu theo cấp độ 1.

Thời gian hoàn thành các nhiệm vụ trên trứớc ngày 30/9/2023./.

Anh Xê Ka

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1235
Tuần này: 4105
Tháng này: 36080
Tổng truy cập: 3494117