Vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

28/10/2021    Lượt xem: 473    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, việc hưởng ứng tuyên truyền, giới thiệu về Trang Thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với địa chỉ vandongxahoi.mattran.org.vn tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ kinh phí, nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, thông tin, giới thiệu về việc ra mắt và các hoạt động thường xuyên của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; thông báo, đăng tải banner có đường dẫn của Trang thông tin điện tử của Tiểu ban trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chăm lo hỗ trợ Nhân dân.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của địa phương để tổ chức triển khai thực hiện nội dung Công văn số 689/STTTT-TTBCXB đảm bảo kịp thời, đúng quy định./.

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 951
Tuần này: 5690
Tháng này: 15384
Tổng truy cập: 1875480