Huyện Dầu Tiếng: Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

27/11/2019    Lượt xem: 164    In bài viết   Độ tương phản  

Dự Lễ phát động có bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em và Bình đẳng giới huyện; cùng dự có lãnh đạo UBND, Công chức Thương binh - Xã hội các xã, thị trấn; cán bộ và hội viên các đoàn thể và đông đảo nhân dân trên địa bàn xã Minh Thạnh.

Thi hái hoa dân chủ

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Dầu Tiếng năm 2019 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” được phát động trên địa bàn huyện được từ ngày 15/11 đến 15/12/2019. Hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của các cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Trong tháng này, các cấp, các ngành sẽ đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em gái; giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái; tổ chức lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông. Tháng hành động sẽ tạo nên đợt cao điểm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội về thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện đã kêu gọi các cấp, các ban ngành, đoàn thể quan tâm đến ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; hành động vì một cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, không xâm hại tình dục góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em trên địa bàn huyện.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, PCT. UBND huyện: Phát biểu tại Lễ phát động

Tại Lễ phát động, đã tổ chức thi hái hoa dân chủ với nội dung về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực; nâng cao nhận thức của cán bộ nữ về tầm quan trọng của việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh; nâng cao nhận thức của cán bộ nữ về tầm quan trọng của việc thực hiện bình đẳng giới, phát huy năng lực bản thân, tham mưu các chính sách có tính đến tác động giới để góp phần đạt được các mục tiêu của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Sau Lễ phát động, xe loa tuyên truyền tại các tuyến đường trung tâm của xã và những nơi đông dân cư trên địa bàn xã Minh Thạnh.

Trong thời gian diễn ra Tháng hành động, các phương tiện thông tin đại chúng trong huyện tăng cường tuyên truyền các thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động, nhằm thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ nữ và trẻ em về quyền bình đẳng trong gia đình và xã hội; ý thức tự bảo vệ bản thân và mạnh dạn bày tỏ thái độ phê phán, lên án những hành vi gây bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đồng thời bảo vệ, giúp đỡ những nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1174
Tuần này: 4906
Tháng này: 22592
Tổng truy cập: 648649