Huyện Dầu Tiếng: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2019

08/08/2019    Lượt xem: 148    In bài viết   Độ tương phản  

Tham dự buổi tập huấn có trên 90 người là cán bộ phụ trách công tác gia đình huyện, các xã, thị trấn; Ban Quản lý Mô hình củng cố gia đình văn hóa, Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam các ấp, khu phố thuộc 6 xã, thị trấn được triển khai, duy trì mô hình đề án về công tác gia đình do Tỉnh hỗ trợ kinh phí và xã triển khai thí điểm Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2019 (xã Định Hiệp).

Buổi tập huấn được báo cáo viên triển khai các nội dung như: các văn bản về lĩnh vực gia đình; Mô hình Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức trong gia đình Việt Nam; công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030; triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; hướng dẫn sử dụng và quyết toán kính phí hỗ trợ các xã, thị trấn, ấp, khu phố năm 2019. Đồng thời dành thời gian để các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn thảo luận.

Đến nay, huyện Dầu Tiếng có 7 xã, thị trấn với 55 ấp, khu phố được triển khai Mô hình Củng cố gia đình văn hóa và 7 xã, thị trấn với 49 ấp, khu phố được triển khai, duy trì Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam. Năm 2019, huyện cũng chọn xã Định Hiệp để triển khai thí điểm Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Nội dung thực hiện là lồng ghép Bộ tiêu chí vào các hoạt động tuyên truyền về công tác gia đình; kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; chính sách pháp luật quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm vủa gia đình, các thành viên trong gia đình; phê phán các hành vi vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Người cao tuổi và các văn bản liên quan khác; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, pa nô, áp phích.

Theo Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, các tiêu chí ứng xử cụ thể trong gia đình gồm: Tiêu chí ứng xử vợ chồng: Chung thủy; Nghĩa tình; tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu; Yêu thương; tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo; Lễ phép; tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận; Chia sẻ.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 525
Tuần này: 2511
Tháng này: 8105
Tổng truy cập: 244083