Huyện họp thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 08/02/2023 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, giai đoạn 2023 – 2025

22/05/2023    Lượt xem: 729    In bài viết   Độ tương phản  

Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách và phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 125/NQ-CP, ngày 08/10/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và các Chương trình, Kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Thực hiện có hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT, BHTN tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện BHYT toàn dân. Cụ thể như sau:

Năm 2023: Phấn đấu đạt 78% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 1,15% lực lượng lao động trong độ tuôi; 75% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 92,1% dân số tham gia BHYT; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%.

Năm 2024: Phấn đấu đạt 79% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 1,2% lực lượng lao động trong độ tuổi; 76% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 93,57% dân số tham gia BHYT; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%.

Năm 2025: Phấn đấu đạt 80% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 1,25% lực lượng lao động trong độ tuổi; 77% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 95,12% dân số tham gia BHYT; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%.

                                                                                                          Tạ Phú

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 872
Tuần này: 37736
Tháng này: 133493
Tổng truy cập: 3848705