Thực hiện “Văn hóa – Văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang” trên địa bàn huyện Dầu Tiếng năm 2021

05/04/2021    Lượt xem: 27    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ và nhân dân trong huyện về ý thức chấp hành việc thực hiện “Văn hóa - Văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các cuộc vận động, các phong trào khác như: phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”… theo phương châm lồng ghép chặt chẽ, có mục tiêu, kế hoạch cụ thể, rõ ràng trong năm 2021, đảm bảo tính khả thi cao trong thực tế để tiếp tục triển khai nhân rộng trong những năm tiếp theo; Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các ngành, cộng đồng dân cư về tầm quan trọng của việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, từ đó có hành động thiết thực xây dựng quy ước của cộng đồng dân cư và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa” ngày một tốt hơn; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ tạo động lực cho thanh niên công nhân vươn lên trong cuộc sống xây dựng gia đình hạnh phúcTheo đó, trong tổ chức việc cưới cần tập trung triển khai các nội dung: “Tổ chức lễ cưới tập thể cho công nhân lao động xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Thực hiện các thủ tục kết hôn theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức lễ cưới phải trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp  của dân tộc và hoàn cảnh gia đình, khuyến khích tổ chức đám cưới tập thể. Khi có dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn, vận động người dân hoãn hoặc lùi thời gian tổ chức cưới vào thời điểm phù hợp.

Đối với tổ chức việc tang tuyên truyền các hộ dân thực hiện các nội dung: “Không rãi tiền, vàng mã khi đưa tang”; khuyến khích hình thức hỏa táng. Tổ chức đám tang chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán truyền thống, văn hóa và hoàn cảnh gia đình; khuyến khích hình thức hỏa táng, không rãi vàng mã. Không quàn thi hài quá 48 giờ (thực hiện theo Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế về hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng). Khi có dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn, hạn chế nhiều người đến viếng cùng thời điểm, tham dự lễ tang bằng cách cử đại diện để tránh tập trung đông người và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 theo quy định.

Kế hoạch giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp vớii các ban, ngành, đoàn thể huyện và Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền cổ động trực quan, nhất là phản ánh kịp thời gương người tốt việc tốt, đồng thời phê phán những hành vi thiếu ý thức xây dựng nếp sống văn hoá văn minh trong việc cưới, việc tang tại cộng đồng dân cư. Đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động người dân vùng sâu; trong khu nhà trọ và công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện nâng cao ý thức trong việc tham gia nếp sống “Văn hóa - Văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang”. Xây dựng và nhân rộng mô hình tổ chức lễ cưới tập thể cho công nhân lao động xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, tổ chức tang lễ văn minh, tiết kiệm; đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 khi dịch bệnh xảy ra.

Trúc Quyên

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1997
Tuần này: 13714
Tháng này: 35904
Tổng truy cập: 938755