Huyện Dầu Tiếng: Kiểm tra, xét công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2018

23/11/2018    Lượt xem: 277    In bài viết   Độ tương phản  

Đoàn kiểm tra tại xã Định Hiệp

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra quy trình xét, chấm điểm và công nhận các danh hiệu văn hóa đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa từ ngày 05 đến ngày 09/11/2018 và kiểm tra Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các xã, thị trấn vào ngày 13 và 14/11/2018. Bên cạnh đó, đoàn cũng phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an huyện kiểm tra quy trình xét công nhận xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm đối với các xã, thị trấn và Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cơ quan, đơn vị trường học, doanh nghiệp đạt an toàn về an ninh trật tự năm 2018. Việc xét, chấm điểm các danh hiệu văn hóa phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình, kế hoạch và thời gian quy định; đánh giá chất lượng phong trào theo các tiêu chí, thang điểm tại Quyết định 22 của UBND tỉnh Bình Dương; đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực hiện theo Thông tư 23 của Bộ Công an và xã, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn tệ nạn ma túy, mại dâm theo Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau kiểm tra, các xã, thị trấn sẽ thực hiện công nhận các danh hiệu văn hóa; khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu văn hóa.

Qua kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng, số lượng kết quả của phong trào, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa; ấp, khu phố văn hóa; khu nhà trọ văn hóa; cơ quan, đơn vị đạt chẩn văn hóa, đạt chuẩn về an ninh trật tự; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm và Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

                                                                                                  Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2810
Tuần này: 9147
Tháng này: 40068
Tổng truy cập: 830825