HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ Mười

29/12/2019    Lượt xem: 209    In bài viết   Độ tương phản  

Tham dự phiên khai mạc vào sáng ngày 19/12/2019 có Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Tỉnh Đậu Đức Cường; ông Lê Thanh Hưng, đại biểu HĐND tỉnh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; ông Nguyễn Chí Trung, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Phương Linh, đại biểu HĐND Tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; cùng thường trực HĐND huyện; các ông bà là lãnh đạo UBND, UB.MTTQVN huyện; tham dự kỳ họp có các đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể huyện; Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn và đại diện cử tri trong huyện.

Kỳ họp đã thông qua 18 văn bản, gồm: Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp lần thứ 12 HĐND Tỉnh; báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười HĐND huyện; thông báo tình hình Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2019; báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện về thực hiện công tác kiểm sát năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo thẩm tra tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020; báo cáo thẩm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về thực thi pháp luật năm 2019; báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND huyện về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2016-2020; tờ trình về thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện năm 2020 giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (2016-2020); tờ trình về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện; tờ trình về thống nhất chủ trương đầu tư công trình trường Tiểu học Minh Tân; tờ trình về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2020; tờ trình về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 2); tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2020; tờ trình về giao UBND huyện chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND; báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện khóa IV; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND  huyện đối với các nội dung trình kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện.

Trong năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, các nội dung kỳ họp. Đã tổ chức các hoạt động giám sát tại kỳ họp; giám sát chuyên đề HĐND huyện về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2016-2020; giám sát thường xuyên việc thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri theo luật quy định, phối hợp hoạt động của các Ban của HĐND huyện được tiến hành thường xuyên thông qua việc phân công các ban chủ trì thẩm tra các dự thảo nghị quyết, xem xét cho ý kiến một số vấn đề trong hoạt động giám sát,....

Chất vấn tại kỳ họp

Theo báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, thực hiện nghị quyết của HĐND huyện, trong năm 2019, UBND huyện Dầu Tiếng đã tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển và an sinh xã hội của địa phương. Trong năm 2019, Ước tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt gần 15.566 tỉ đồng, tăng 14,54% so cùng kỳ, đạt 100,19% so kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt trên 6.653,3 tỉ đồng, tăng 22,2% so cùng kỳ, đạt100,16% so kế hoạch; giá trị thương mại - dịch vụ đạt trên 4.873,4 tỉ đồng, tăng 12,8% so cùng kỳ, đạt 100,71% so kế hoạch; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 4.039,2 tỉ đồng, tăng 5,6% so cùng kỳ, đạt 99,62% so kế hoạch. 

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, xã Thanh An được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các xã còn lại đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Song song với phát triển kinh tế, huyện luôn quan tâm chăm lo cho các đối tượng, chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Trong năm, đã chi với tổng số tiền tổng trị giá gần 2,6 tỉ đồng xây dựng, trao tặng 31 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà chữ thập đỏ. Công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện; chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở ngày càng nâng cao. Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hoá nghệ thuật được đẩy mạnh, đúng định hướng, phục vụ tốt các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2020, UBND huyện đề ra mục tiêu đảm bảo ổn định về an ninh, chính trị; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững; tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền từ huyện đến cơ sở; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025; phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu trên các lĩnh vực.

Thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện chất vấn đối với Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Y tế, Trưởng Công an huyện. Kỳ họp đã nghe ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu làm rõ hơn nội dung các ngành trả lời chất vấn và trình bày một số giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Kỳ họp cũng đã nghe ông Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo và kết luận phiên chất vấn.

 Kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua 9 nghị quyết của kỳ họp, gồm: Nghị quyết về kết quả giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện năm 2020 giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (2016-2020); Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết về thống nhất chủ trương đầu tư công trình trường Tiểu học Minh Tân; Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2020; Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 2); Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết về giao UBND huyện chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 544
Tuần này: 544
Tháng này: 30716
Tổng truy cập: 612192