Huyện Dầu Tiếng: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông năm 2019

29/08/2019    Lượt xem: 214    In bài viết   Độ tương phản  

Dự hội nghị có thủ trưởng và công chức phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Y tế huyện; Chủ tịch UBND và công chức phụ trách đầu mối kiểm soát soát thủ tục hành chính UBND các xã, thị trấn; Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông UBND các xã, thị trấn.

Báo cáo viên triển khai các chuyên đề tại hội nghị

Hội nghị được báo cáo viên của Phòng kiểm soát soát thủ tục hành chính, Trung tâm hành chính công thuộc UBND tỉnh triển khai các chuyên đề như: Tổng quan về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; hướng dẫn các nội dung về công khai thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; hướng dẫn báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện thủ tục hành chính; những điểm mới và nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4//2018 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án một cửa, một cửa liên thông cấp huyện và cấp xã; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi những vấn đề thắc mắc trong quá trình áp dụng, thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông.

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc kiểm soát thủ tục hành chính trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước; trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cập nhật những kiến thức, quy định mới cho đội ngũ cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính . Từ đó thực hiện đúng các quy định của cấp trên về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, làm tốt công tác tham mưu rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1616
Tuần này: 5243
Tháng này: 21164
Tổng truy cập: 552337