Huyện Dầu Tiếng tổ chức thanh tra công vụ năm 2019

16/05/2019    Lượt xem: 261    In bài viết   Độ tương phản  

Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định về thời giờ làm việc và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; việc chấp hành quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và buồi trưa các ngày làm việc; kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ; kiểm tra thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra việc chấp hành lịch công tác hàng tuần của cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc phân công nhiệm vụ, công vụ theo lịch tuần công tác và chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là những lĩnh vực công tác nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, tuyển dụng, đào tạo,... Qua kiểm tra nhằm phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan cũng như những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật để đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ngày càng hoạt động tốt hơn. Đoàn thanh tra đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương được thanh tra tạo điều kiện cho đoàn làm việc tốt nhất. Đồng thời, cử người có trách nhiệm làm việc với đoàn cũng như phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn.

Đây là đợt thanh tra đột xuất được Chủ tịch UBND huyện giao Thanh tra huyện phối hợp thực hiện nhằm đánh giá làm rõ việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Bình Dương, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 07/ 12/2016 của UBND huyện Dầu Tiếng và Chỉ thị số 30-CT/HU ngày 10/10/2018 của Huyện ủy Dầu Tiếng. Đợt thanh tra được thực hiện tra được thực hiện trong 30 ngày, từ ngày 25/4/2019 đến ngày 24/5/2019.

Lê Thành Tâm (Thanh Tra huyện)

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 504
Tuần này: 2484
Tháng này: 17232
Tổng truy cập: 205105