Huyện Dầu Tiếng: Hội nghị triển khai Luật Quốc phòng năm 2018

16/05/2019    Lượt xem: 706    In bài viết   Độ tương phản  

Dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện; ông Phan Văn Liêm, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể, Công chức Tư pháp - Hộ tịch và Công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn.

Ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện: Phát biểu khai mạc hội nghị

Luật Quốc phòng (sửa đổi) năm 2018 gồm 07 chương, 40 điều, quy định các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng; những hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm quốc phòng; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng. Đồng thời, Luật cũng làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng; kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng,... 

Luật Quốc phòng (sửa đổi) năm 2018 có vai trò rất quan trọng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Trong đó, Luật đã bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013; quan điểm, chủ trương mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và một số quy định trong các luật có liên quan, văn bản dưới luật về quốc phòng, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1545
Tuần này: 8002
Tháng này: 5189
Tổng truy cập: 702477