Công an Huyện Dầu Tiếng tích cực, chủ động trong thực hiện công tác Dân vận tại địa phương

07/04/2019    Lượt xem: 112    In bài viết   Độ tương phản  

Làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Hằng năm đều xây dựng và triển khai các Nghị quyết, kế hoạch công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Nghị quyết và Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hàng năm đều tổ chức phát động thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” gắn với phong trào Học tập và thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân (CAND). Tiếp tục phát động cán bộ chiến sĩ (CBCS) thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Tổ chức lễ phát động và ký kết giao ước thi đua thực hiện nghiêm cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo khí thế thi đua trong toàn lực lượng qua đó đã góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức của CBCS trong đơn vị. CBCS chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chỉ thị mệnh lệnh, điều lệnh của ngành. Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn góp phần đảm bảo ổn định ANTT trên địa bàn huyện.

 Đơn vị tiếp tục phát huy kết quả các cuộc vận động xây dựng lực lượng CAND, Công an Bình Dương vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND học tập và thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy. Tổ chức cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” để xây dựng đạo đức, phẩm chất cho CBCS, xây dựng đơn vị vững mạnh, xứng đáng với lòng tin của Đảng, chính quyền và nhân dân. Kết quả có 638 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia (Công an huyện 220 lượt đ/c, Công an xã, thị trấn và lực lượng dân phòng 418 đ/c).

 Công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ vừa là quan điểm quần chúng của Đảng trong công tác công an đồng thời là một biện pháp nghiệp vụ cơ bản hàng đầu của lực lượng CAND trong phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm bảo vệ ANTT. Tư tưởng dân vận được cụ thể hóa trong các Nghị quyết, kế hoạch công tác của đơn vị và được triển khai thực hiện nghiêm túc như:

Xây dựng và triển khai các Nghị quyết, kế hoạch công tác đảm bảo ANCT, TTATXH ; Nghị quyết và Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Kế hoạch tấn công tội phạm bảo vệ ANTT, Kế hoạch đảm bảo ATGT, về phòng chống tội phạm ma túy…

Kế hoạch số 15-KH/ĐUCA ngày 17/10/2013 của Đảng uỷ Công an huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Các văn bản chỉ đạo trên đã được Đảng ủy Công an huyện tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và lực lượng Công an xã được 04 cuộc, có 450 đồng chí tham dự. Qua đó, đã quán triệt công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTT vừa là đường lối quần chúng của Đảng vừa là biện pháp nghiệp vụ hàng đầu của lực lượng Công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ ANTT – TTATXH đã tạo sự chuyển  biến về nhận thức và hành động của cán bộ chiến sỹ Công an từ huyện xuống các xã trong công tác dân vận, cán bộ chiến sỹ Công an từ huyện đến xã biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, biết dựa vào dân, biết vận động và tổ chức cho nhân dân tham gia phòng chống tội phạm bảo vệ ANTT.

Gắn với thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vận động xây dựng gia đình, khu ấp, cơ quan văn hóa. Công an Huyện đã phối hợp với các ngành và Ban Dân vận huyện thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, AIDS, phát động toàn dân phòng ngừa, phát hiện đấu tranh tố giác tội phạm, bảo vệ tài sản  Nhà nước trên vườn cây cao su, đặc biệt là các cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán, ngày thành lập Đảng (03/2), giải phóng Miền Nam (30/4), ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Quốc khánh (2/9)...Song song đó vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về ANTT như: Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ và Quyết định số 95/2009/QĐ –TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc quản lý về việc quản lý, sử dụng pháo và cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán các loại pháo nổ, đốt và thả đèn trời, Nghị định 171  về ATGT và Luật Cư trú được 638 cuộc, 24.826 lượt cán bộ, nhân dân tham dự, trong đó nội bộ 208 cuộc-9.706 lượt cán bộ nhân viên và công nhân NTCS tham dự. Ngoài dân 430 cuộc, có 15.120 lượt nhân dân tham gia.

Công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, không có trường hợp khiếu nại, khiếu kiện, oan sai, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Cụ thể tính từ 01/7/2016 đến nay tiếp nhận, thụ lý 309 tin, gồm: tố giác 35, tin báo 273, kiến nghị khởi tố 01. Chuyển cơ quan khác theo thẩm quyền 06 tin, trực tiếp thụ lý 303 tin, hiện đã giải quyết 286 tin, đạt tỷ lệ 94,4 %, các tin còn lại hiện đang tiếp tục xác minh. Qua việc xử lý tin báo kịp thời đã tạo niềm tin cho nhân dân từ đó tiếp tục thông tin , tố giác tội phạm góp phần đảm bảo ANCT-TTATXH tại địa phương.

Bên cạnh đó Công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ trong lực lượng Công an cũng được quan tâm chỉ đạo kịp thời, cụ thể:

Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an 12 xã, thị trấn thực hiện niêm yết công khai các quy định, quy trình, lệ phí đăng ký nhân hộ khẩu; CMND cho dân nắm để tiện việc đi lại, rút ngắn thời gian chờ đợi giải quyết giấy tờ theo quy định của cấp trên. Thời gian giải quyết hồ sơ nhân hộ khẩu rút ngắn còn 03 ngày so với luật cư trú quy định là 15 ngày. Nhập khai sinh, khai tử, cấp giấy chuyển hộ khẩu giải quyết trong ngày.

Công tác cấp phát CMND quy định 30 ngày, đơn vị rút ngắn còn 15 ngày. Công an các xã, đội CAQLHC bố trí CBCS làm việc cả ngày thứ 7 để giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân theo sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh nhằm tạo điều kiện cho công nhân, học sinh, sinh viên đi làm, đi học xa được thuận lợi, giảm phiền hà đi lại tốn kém, kết quả đã giải quyết ngoài giờ cho người dân được 2.913 hồ sơ. Đối với những người già bệnh tật, đi lại khó khăn khi có yêu cầu cấp CMND để làm các thủ tục có liên quan, cán bộ sẽ được cử xuống tận nhà, tính từ 01/7/2016 đến nay cấp được 101 trường hợp.

Nơi tiếp dân từ Công an huyện đến Công an xã đều có bảng công khai niêm yết đầy đủ các thủ tục và điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo lưu trú, thủ tục cấp CMND; đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT đều được hướng dẫn tận tình, không có trường hợp sách nhiễu gây phiền hà quần chúng nhân dân, đảm bảo giao trả hồ sơ cho nhân dân, đảm bảo giao hồ sơ cho nhân dân đúng thời gian quy định. Kết quả: Công an huyện đã giải quyết chuyển khẩu đến địa bàn trên 427 hộ - 3.873 nhân khẩu, tách trên 1.000 hộ, nhập khai sinh 3.316 nhân khẩu, tù tha về 48 nhân khẩu, cấp sổ tạm trú trên 2.170 hộ 8.459 nhân khẩu, tiếp nhận lưu trú trên 6.987 nhân khẩu, cấp giấy xác nhận đủ điều kiện ANTT 76 cơ sở, cấp phát CMND được trên 10.000 giấy.

Lực lượng CSGT-TT tích cực tham mưu Ban ATGT huyện chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 32/2007/NQCP về các giải pháp kiềm chế tiến tới giảm dần tai nạn giao thông. Tăng cường công tác tuần tra đảm bảo ATGT kể cả thứ 7, CN, mở các đợt cao điểm ra quân ATGT kết hợp các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền luật giao thông đường bộ, xây dựng xã, thị trấn kiểu mẫu về ATGT đô thị. Công tác tổ chức tuần tra đúng quy trình, xử lý vi phạm đúng pháp luật. Công khai, niêm yết thủ tục hành chính tại khu vực tiếp dân, trên trang thông tin điện tử và ứng dụng phần mềm đăng ký quản lý phương tiện giao thông đường bộ của Bộ Công an. Phần mềm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Hàng ngày đều bố trí CBCS trực xử lý vi phạm hành chính. Thứ 2 và thứ 4 bố trí cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ đăng lý quản lý xe mô tô. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ có sai sót, cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn cụ thể 1 lần và ký nhận chịu trách nhiệm về nội dung hướng dẫn vào phiếu hướng dẫn. Công tác đăng ký quản lý xe mô tô, xe gắn máy, cấp biển số, cấp giấy chứng nhận, đăng ký, cấp lại, cấp đổi biển số xe đúng quy định. Nơi tiếp dân có bàn ghế, viết, có nước uống và các công trình phụ bảo đảm vệ sinh công cộng, cán bộ tiếp dân lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng hướng dẫn giúp đỡ nhân dân, bảo đảm giải quyết hết hồ sơ nhận trong ngày không tính giờ hành chính, không hẹn lại dân vào giờ hôm sau, được nhân dân đồng tình khen ngợi. Kết quả: Tiếp nhận và giải quyết đúng thời gian quy định là 14.095 hồ sơ. Tuyên truyền luật ATGT trong lực lượng công nhân và học sinh 63 cuộc trên 18.900 người dự, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh trên 554 giờ.

Công tác tiếp dân: Đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận tin báo của nhân dân về TTXH. Có phòng tiếp dân đúng quy định, trực ban, trực tiếp dân 7/7 ngày trong tuần để giải quyết đơn khiếu nại, tin tố giác tội phạm, xử lý kịp thời thông tin về tội phạm và yêu cầu của nhân dân theo luật định. Kết quả đã tiếp 13 lượt công dân với 17 đơn khiếu nại, tố cáo (khiếu nại 14, tố cáo 03), qua đó đã xử lý 14/17 đơn, đạt 82,3%. Công an 12 xã, thị trấn có lực lượng trực 24/24 giờ để xử lý tin báo về ANTT ở cơ sở.

Công tác tuyển sinh được thực hiện nhanh gọn không để các thí sinh đi lại nhiều lần ảnh hưởng đến học tập. Cử cán bộ đến các trường THPT trực tiếp đến từng lớp thông báo, tư vấn, hướng dẫn cho các thí sinh làm hồ sơ theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục đào tạo và Bộ Công an.

Công tác điều hành quản lý đơn vị thực hiện đảm bảo theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện và chấp hành quy tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng. Công tác đào tạo đề bạt thi đua khen thưởng, kỷ luật bảo đảm công khai dân chủ đúng trình tự.

Hàng năm, đơn vị đều tổ chức phát động thi đua “Vì ANTQ” gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn lực lượng Công an trên địa bàn huyện. Tổ chức lễ phát động và ký kết giao ước thi đua thực hiện nghiêm cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đơn vị đã xây dựng mô hình “Nụ cười tiếp dân” để phục vụ nhân dân trong lĩnh vực quản lý hành chính, qua đó đã góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức của CBCS trong đơn vị. CBCS chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chỉ thị mệnh lệnh, điều lệnh của ngành. Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn góp phần đảm bảo ổn định ANTT trên địa bàn huyện.

          Kết quả thi đua trong phong trào bảo vệ ANTQ và công tác Dân vận có 25 lượt tập thể 69 lượt cá nhân được các ngành, các cấp khen thưởng về thành tích tố giác, truy bắt tội phạm, thi đua hàng năm có 23 tập thể, 42 cá nhân được các cấp khen thưởng. Bộ Công an tặng bằng khen cho 02 tập thể cán bộ nhân dân xã Thanh An và Minh Hòa. UBND tỉnh tặng bằng khen 05 tập thể Đảng bộ cơ quan nhân dân xã Thanh Tuyền, Thanh An, Định Thành, Định An, Minh Hoà và 06 cá nhân. UB MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân. Công an tỉnh tặng giấy khen 14 tập thể và 34 cá nhân. UBND huyện tặng giấy khen 86 tập thể, 148 cá nhân.

Công tác xã hội từ thiện:

 Đoàn thanh niên Công an Dầu Tiếng phối hợp các chi đoàn kết nghĩa, Đoàn thanh niên Công an Tỉnh, Huyện đoàn Dầu Tiếng và Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện Chương trình khám và cấp phát thuốc cho mẹ VNAH, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh An và xã Thanh Tuyền, Phối hợp các nhà tài trợ tặng 600 phần quà cho các hộ nghèo, khó khăn tại xã Thanh An và Minh Hòa, An Lập. Tổ chức ra quân làm công tác Dân vận tại xã Thanh An. Kết quả đã vận động được gần 1.800 lượt người tham gia, nạo vét 1.950m kênh mương nội đồng, dọn dep vệ sinh các tuyến đường, thăm và tặng quà 350 gia đình chính sách trên địa bàn. Thực hiện chương trình xây nhà đồng đội đã phối hợp chùa Thái Sơn – Núi Cậu xây 12 căn nhà đồng đội cho các đồng chí Công an huyện, thị trấn, xã và thân nhân liệt sỹ trong ngành với số tiền 600 triệu đồng và một số vật dụng sinh hoạt gia đình.

Tổ chức chi 11 đồng chí tham gia hiến máu tình nguyện, tham gia làm công tác Dân vận vệ sinh khu vực chợ và phát quang hai bên đường ĐT748 tại xã An Lập, thăm và tổ chức trung thu cho con em CBCS trên 80 phần bánh, tổ chức các hoạt động vui chơi với số tiền 15 triệu đồng.Tổ chức thăm và tặng 50 phần quà cho đồng bào Chăm tại xã Minh Hòa.

Quán triệt công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTT vừa là đường lối của Đảng, vừa là biện pháp nghiệp vụ hàng đầu của lực lượng CAND trong đấu tranh phòng, chống phản cách mạng và các loại tội phạm bảo vệ ANCT-TTATXH đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ công an từ huyện đến các xã thị trấn trong công tác dân vận.

Cán bộ chiến sĩ công an biết phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ ANTT, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, biết dựa vào nhân dân, biết vận động và tổ chức cho nhân dân tham gia phòng chống tội phạm bảo vệ ANTT nên phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển góp phần đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn.

Việc thực hiện chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện đã có tác động thiết thực đối với công tác dân vận trong tình hình mới; các cấp ủy Đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và các phong trào thi đua yêu nước, được các ban ngành, đoàn thể tích cực hưởng ứng tham gia trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Chương trình nội dung, phương pháp công tác dân vận trong lực lượng Công an có nhiều đổi mới, sinh động, đa dạng, hiệu quả; trong phong trào “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nước nhân dân phục vụ” tiếp tục được nâng lên; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào và xây dựng nhiều mô hình, điển hình mới, góp phần củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân và thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương.

Công tác dân vận của lực lượng Công an lấy xã, thị trấn là địa bàn triển khai thực hiện thường xuyên. Trong công tác vận động nhân dân chấp hành các quy định về ANTT và pháp luật. Vận động quần chúng nhân dân cảnh giác phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm, cần làm cho nhân dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ công dân khi tham gia để quần chúng tích cực tham gia.

Minh Thư

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 41
Tuần này: 4655
Tháng này: 20542
Tổng truy cập: 113241