Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

06/04/2019    Lượt xem: 48    In bài viết   Độ tương phản  

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND huyện; ông  Phan Văn Liêm, Phó Chủ tịch HĐND huyện ; bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng lãnh đạo và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các ban ngành huyện.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Dầu Tiếng được quan tâm triển khai toàn diện, hiệu quả ở các mặt: cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,... từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước ở địa phương, thiết thực xây dựng “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Trong đó, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo thuận tiện cho người dân đến liên hệ công tác. Huyện cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định trách nhiệm trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND huyện

Trên cơ sở khảo sát thực tế, tại UBND xã Thanh Tuyền, thị trấn Dầu Tiếng và UBND Huyện, đoàn giám sát cũng đã nghe các ngành chức năng cấp huyện, xã, thị trấn giải trình một số vấn đề liên quan đến quy trình cải cảnh hành chính nhà nước trên địa bàn. Đồng thời, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của địa phương về xây dựng, kiện toàn các quy định, chính sách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong thời gian tới.

Trong năm 2018, toàn huyện đã thực hiện công khai, niêm yết 44 lĩnh vực với 296 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND các xã, thị trấn; công khai minh bạch về trình tự, thời gian giải quyết ngắn gọn; thu phí, lệ phí đúng quy định... tại nơi giải quyết thủ tục hành chính, trên Trang thông tin điện tử của huyện nhằm hướng về nhân dân phục vụ. Từ khi thực hiện Đề án một cửa liên thông hiện đại cấp huyện, công tác giải quyết thủ tục hành chính tại huyện đã có chuyển biến rõ nét. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện cũng như các xã được đầu tư xây dựng mới, trang bị nhiều thiết bị phục vụ cho công tác văn phòng. Tại các phòng ban huyện, các xã, thị trấn được trang bị máy vi tính nối mạng internet và máy photocopy, ưu tiên cho những nơi trực tiếp tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp để giải quyết thủ tục hành chính được nhanh chóng, kịp thời, thông suốt và tiện lợi.

Hồng Nga

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 45
Tuần này: 4659
Tháng này: 20546
Tổng truy cập: 113245