Chủ tịch UBND huyện: Chỉ thị tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019

05/03/2019    Lượt xem: 103    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đánh giá, thời gian qua với sự triển khai quyết liệt của các ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn, sự phối hợp tích cực của lực lượng công an trong thực hiện các giải pháp nhằm lập lại trật tự, an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, tại nạn giao thông chưa được kiềm chế, số người chết, bị thương vẫn ở mức cao, tình hình trật tự, an toàn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông của người dân còn hạn chế, tốc độ gia tăng dân số và phương tiện giao thông tăng nhanh ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn giao thông. Nhằm phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế trong năm 2018, phấn đấu trong năm 2019 giảm từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương do tại nạn giao thông so với năm 2018; kiềm chế, kéo giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải khách và xe mô tô, xe gắn máy; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa an toàn giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện tốt các nội dung:

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải xác định việc lãnh đạo công tác đảm bảo trật tự an toan giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông là một trọng những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay. Tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực xã hội thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm chuyển biến tình hình trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, đảng viên, đảm bảo từng cán bộ, đảng viên phải đi đầu, gương mẫu chấp hành pháp luật về giao thông. Xác định việc chấp hành pháp luật về giao thông là một tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ đảng viên.

UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số: 35-CTr/HU ngày 10/6/2013 của Huyện ủy Dầu Tiếng về thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Ngành công an phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đề ra các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn gia thông cho phù hợp; tập trung xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 với chủ đề: “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe mô tô, xe máy”; triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, tăng cường chỉ đạo công tác tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Phối hợp Phòng Quản lý Đô thị huyện tham mưu nâng cao điều kiện an toàn của hạ tầng giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý các điểm dễ dẫn đến tai nạn giao thông; đề xuất lắp đặt các tín hiệu cảnh báo ở những đoạn đường nguy hiểm; kiên quyết giải tỏa các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tăng cường thời lượng, nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong quần chúng nhân dân các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tạo sự đồng tình hưởng ứng và ủng hộ của nhân dân, phê phán mạnh mẽ, quyết liệt đấu tranh với các hành vi vi phạm an toàn giao thông.

Dừng xe đúng phần đường, làn đường, chấp hành pháp luật an toàn giao thông là thể hiện Văn hóa trong giao thông

Chỉ thị cũng đề nghị UB.MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phát huy mạnh mẽ cuộc vận động “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, hưởng ứng Phong trào “Xây dựng văn hóa giao thông”; phát động các đoàn thể tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông; mỗi gia đình phải đề cao giáo dục con em gương mẫu chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, đưa tiêu chí an toàn giao thông gắn với tiêu chuẩn bình xét danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân ở cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn, thân thiện.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1024
Tuần này: 4846
Tháng này: 17474
Tổng truy cập: 155475