Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 của huyện Dầu Tiếng

21/04/2022    Lượt xem: 102    In bài viết   Độ tương phản  

Đồng thời, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý và tuyển chọn được người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Do đó, ngày 25/3/2022, UBND huyện Dầu Tiếng đã ban hành Thông báo về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 với 03 vị trí và các chức danh, gồm: Chánh Thanh tra, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Dầu Tiếng.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển: công chức, viên chức nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh thi tuyển (bao gồm cả trường hợp không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển) được tập thể Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đề cử và được Ban Thường vụ Huyện ủy đồng ý bằng văn bản; Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì chỉ được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn liền kề so với chức vụ hiện giữ (ví dụ: Phó Giám đốc chỉ được dự tuyển chức danh Giám đốc). Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực tối thiểu 03 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc) và chỉ được đăng ký dự tuyển chức danh Phó Giám đốc.

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có khả năng đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức, có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn; Gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, không tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, trung thực, không cơ hội, được công chức, viên chức trong đơn vị và nhân dân nơi cư trú tín nhiệm; Phải nắm vững tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của huyện; Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực dự tuyển.

Ngoài ra, còn phải đáp ứng các điều kiện sau: là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền kết luận đủ tiêu chuẩn chính trị để bố trí chức danh thi tuyển; Tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị hoặc Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính trở lên; Có chức chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp của hạng tương đương ngạch chuyên viên trở lên (trừ trường hợp tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp không quy định), đã được bổ nhiệm ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp của hạng tương đương chuyên viên trở lên; Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên; Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (chứng chỉ A2, B,..) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên; Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm thuộc ngành, lĩnh vực dự tuyển, cụ thể:

  + Chánh Thanh tra: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Luật hoặc các ngành có liên quan đến vị trí dự tuyển; có thời gian công tác liên quan đến vị trí dự tuyển từ 05 năm trở lên (không tính thời gian tập sự), tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

  + Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Nông nghiệp hoặc các ngành có liên quan đến vị trí dự tuyển; có thời gian công tác liên quan đến vị trí dự tuyển từ 05 năm trở lên (không tính thời gian tập sự), tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

  + Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm hoặc các ngành có liên quan đến vị trí dự tuyển; có thời gian công tác liên quan đến vị trí dự tuyển từ 03 năm trở lên (không tính thời gian tập sự), tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Đồng thời, còn đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ 05 (năm) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi; Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trở lên trong thời gian 01 năm liền kề trước năm tổ chức thi tuyển; Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 82, Luật Cán bộ, công chức; khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 56, Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật; Đáp ứng các điều kiện khác do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn quy định.

Thời gian nhận hồ sơ, kể từ ngày thông báo đến hết ngày 31/3/2022. Chi tiết Hồ sơ người dự tuyển, Nội dung và hình thức thi viết, Thi trình bày Đề án liên hệ Phòng Nội vụ huyện Dầu Tiếng, khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương./.

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 250
Tuần này: 8721
Tháng này: 46310
Tổng truy cập: 1759155