Thường trực HĐND huyện Dầu Tiếng giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

17/01/2022    Lượt xem: 153    In bài viết   Độ tương phản  

Vừa qua Thường trực HĐND huyện đã thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri thông qua việc xem xét Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2021 của UBND huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ Hai – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các kỳ họp HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết quả giám sát: Đối với kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND huyện đã và đang giải quyết theo kế hoạch 23/30 kiến nghị, đạt tỷ lệ 76,66% (Trong đó: giải quyết dứt điểm 11/30 kiến nghị, đang giải quyết theo lộ trình 12/30 kiến nghị); còn 07/30 kiến nghị có kế hoạch giải quyết trong những năm tiếp theo. Đối với kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ Hai – HĐND huyện khóa V, UBND huyện đã giải quyết dứt điểm 27/43 kiến nghị, đạt tỷ lệ 62,79%; còn 16 kiến nghị có kế hoạch giải quyết trong tháng 12/2021 và những năm tiếp theo.

Qua kết quả giám sát cho thấy hầu hết các kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo và phân công các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn có liên quan xem xét, giải quyết cơ bản bảo đảm thời gian theo quy định. Những kết quả đạt được trong giải quyết kiến nghị của cử tri đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước cũng như chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời tạo điều kiện để đại biểu HĐND huyện thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với cử tri. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn một số kiến nghị giải quyết chưa đảm bảo thời gian đề ra.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, xã, thị trấn có liên quan tập trung thực hiện đúng tiến độ các nội dung đã trả lời thực hiện trong tháng 12/2021 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Tăng cường công tác kiểm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời đôn đốc các cơ quan, phòng, ban, xã, thị trấn thực hiện nhằm đảm bảo giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri theo tiến độ đã đề ra.

 

Bình Nguyễn

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 218
Tuần này: 8689
Tháng này: 46278
Tổng truy cập: 1759123