Huyện Dầu Tiếng triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

21/06/2021    Lượt xem: 167    In bài viết   Độ tương phản  

Với mục tiêu triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, từng bước xây dựng và tạo lập cơ sở dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, bảo đảm việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc và đồng bộ các thông tin cơ bản của cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tối đa lợi ích cho người dân góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về hộ tịch trên địa bàn huyện. Đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh tại Kế hoạch số 1828/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 04/6/2021 về việc triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn huyện.

Theo đó Kế hoạch xác định các nội dung thực hiện, bao gồm: Tổ chức triển khai Kế hoạch, hướng dẫn số hóa nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; Khảo sát, thu thập, phân loại các việc hộ tịch, loại Sổ hộ tịch (sổ hộ tịch giấy) cần chuyển đổi; Báo cáo kết quả khảo sát, thu thập, phân loại các việc hộ tịch, loại Sổ hộ tịch (sổ hộ tịch giấy) cần chuyển đổi; Thực hiện số hóa Sổ hộ tịch, chuyển đổi dữ liệu hộ tịch điện tử; Lộ trình thực hiện số hóa Sổ hộ tịch, chuyển đổi dữ liệu hộ tịch điện tử vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; Duy trì vận hành, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng an toàn, hiệu quả Phần mềm quản lý dữ liệu hộ tịch lịch sử.

Để công tác triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tư pháp triển khai thực hiện, trong đó yêu cầu xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành. Công tác số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả; Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công; tính bảo mật thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.

Huy Bằng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1617
Tuần này: 7946
Tháng này: 50241
Tổng truy cập: 1277683