Kế hoạch triển khai thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyếntrên địa bàn huyện Dầu Tiếng

05/04/2021    Lượt xem: 25    In bài viết   Độ tương phản  

Nhằm hiện đại hóa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử nhằm xây dựng, hoàn thiện quản lý, kết nối, khai thác và chia sẻ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ lưu giấy, chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đúng thời hạn quy định tại Nghị định số số 87/2020/NĐ-CP; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử theo đúng quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Theo đó, Kế hoạch đã đề 04 nội dung để thực hiện đó là: tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan; Tổ chức thực hiện phương án triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch theo mức độ 3, 4 phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP; Triển khai thực hiện việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy; chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu từ các phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử của địa phương đã triển khai trước khi sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; Tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử: cử công chức tham dự các cuộc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu do Bộ Tư pháp tổ chức và theo dõi, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện

Kế hoạch giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình và báo cáo triển khai thực hiện; Kế hoạch số hóa, chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch của địa phương, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo đúng thời hạn; Quyết định về phạm vi, mức độ và thời điểm triển khai việc đăng ký hộ tịch trực tuyến phù hợp điều kiện cơ sở hạ tầng thông tin của địa phương; Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này nhằm đáp ứng được mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đã đề ra; Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện, các kiến nghị, đề xuất (nếu có) của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện./.

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1988
Tuần này: 13714
Tháng này: 35895
Tổng truy cập: 938746