HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ Mười Bốn (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020)

29/12/2020    Lượt xem: 95    In bài viết   Độ tương phản  

Tham dự Phiên khai mạc vào sáng ngày 17/12/2020 có Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đậu Đức Cường; ông Nguyễn Chí Trung, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Phương Linh, đại biểu HĐND tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các ông bà là lãnh đạo UBND, UB.MTTQVN huyện; tham dự kỳ họp có các đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể huyện; Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn và đại diện cử tri trong huyện.

Tại Phiên khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Chí Trung, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy đã phát biểu chỉ đạo, định hướng để các đại biểu thảo luận đề ra giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Kỳ họp đã thông qua 16 văn bản, gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Thông báo tình hình Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, 6,7,9,10,12 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 của Thường trực HĐND huyện; Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện về thực hiện công tác kiểm sát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo thẩm tra tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Báo cáo thẩm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về thực thi pháp luật năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Tờ trình về điều chỉnh một số nội dung của Kế  hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/7/2020 của HĐND huyện (lần 4); Tờ trình về điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày  24/7/2020 của HĐND huyện (lần 2); Tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước;  thu, chi và phân bổ ngân sách huyện Dầu Tiếng năm 2021; Tờ trình về Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa IV; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện đối với các nội dung trình kỳ họp thứ 14 - HĐND huyện.

Trong năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, các nội dung kỳ họp. Đã tổ chức các hoạt động giám sát tại kỳ họp; giám sát chuyên đề HĐND huyện về thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 -2020); giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10; giám sát tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế cán bộ công chức của các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12; giám sát thường xuyên việc thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri theo luật quy định; Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND, UB.MTTQVN huyện tổ chức 04 hội nghị liên tịch chuẩn tổ chức các kỳ họp HĐND huyện trong năm; phối hợp tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo tại kỳ họp HĐND huyện; phối hợp tổ chức hội nghị liên tịch để thông qua Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp,....

Quang cảnh kỳ họp

Theo báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, thực hiện nghị quyết của HĐND huyện, trong năm 2020, UBND huyện đã tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển và an sinh xã hội của địa phương. Trong năm 2020, ước tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt gần 17.650 tỉ đồng, tăng 13,39% so cùng kỳ, đạt 98,74% so kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt gần 7.851 tỉ đồng, tăng 18% so cùng kỳ, đạt 96,72% so kế hoạch; giá trị thương mại - dịch vụ đạt trên 5.497,2 tỉ đồng, tăng 12,8% so cùng kỳ, đạt 99,65% so kế hoạch; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 4.301,8 tỉ đồng, tăng 6,5% so cùng kỳ, đạt 101% so kế hoạch.

Thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, huyện tổ chức thẩm tra, hoàn tất hồ sơ và trình tỉnh thẩm định xét công nhận 04 xã (Định Hiệp, Long Hòa, Thanh Tuyền, Định Thành) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đôn đốc, hướng dẫn 06 xã Long Tân, Minh Hòa, Định An, Minh Thạnh, Minh Tân, An Lập thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt để xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Triển khai thực hiện dự án “Mô hình mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Năm 2020, nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới là gần 383,2 tỉ đồng; trong đó, vốn ngân sách là 210,15 tỉ đồng, vốn tín dụng 155 tỉ đồng, vốn doanh nghiệp: 42,25 tỉ đồng (vốn sản xuất kinh doanh), huy động cộng đồng dân cư đóng góp (hiến đất, công lao động, hoa màu,...) 15,35 tỉ đồng.

Trình tỉnh phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền đến năm 2040; đề nghị Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040; tổ chức lựa chọn nhà thầu các đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Khu dân cư thị trấn Dầu Tiếng và Khu đô thị phía Đông thị trấn Dầu Tiếng; lập dự toán điều chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm Thương mại - Dịch vụ dân cư phía Bắc thị trấn Dầu Tiếng; Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu cầu Tàu, thị trấn Dầu Tiếng; lập dự toán điều chỉnh Quy hoạch điểm dân cư nông thôn ấp Chót Đồng, xã An Lập.

Đảm bảo cấp phát kịp thời chế độ và nhanh chóng giải quyết các thủ tục về hồ sơ chính sách cho các đối tượng chính sách, xã hội. Phối hợp với Ban liên lạc đồng đội giải phóng Dầu Tiếng tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Dầu Tiếng và trao Huân chương độc lập cho gia đình có nhiều Liệt sĩ trên địa bàn huyện. Thăm, tặng quà cho 09 Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng số tiền 13,5 triệu đồng. Quy tập 03 bộ hài cốt liệt sĩ (02 bộ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại xã Minh Hòa, 01 bộ hài cốt đang xác minh thông tin tại thị trấn Dầu Tiếng). Bàn giao 03 căn nhà Tình nghĩa với tổng trị giá 370 triệu đồng.

Trong năm, đã giải quyết được 542 hồ sơ và chi trả các chế độ chính sách, xã hội, các chế độ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với tổng số tiền trên 88,14 tỉ đồng. Ngoài ra, huyện còn vận động xã hội hóa hơn 3.122 phần quà, trị giá gần 1,23 tỉ đồng chăm lo cho các đối tượng chính sách, xã hội. Thăm, tặng quà cho 250 công nhân xa quê không có điều kiện về quê ăn Tết; tổ chức cho 140 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dự chương trình “Xuân với trẻ khó khăn” lần thứ XIII tỉnh Bình Dương; phối hợp với các tổ chức thăm tặng quà cho 148 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 114,5 triệu đồng. Tổ chức khai giảng 07 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn có 206 học viên tham gia.

Phát động đăng ký các danh hiệu văn hóa, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2020; tổ chức Lễ phát động toàn dân luyện tập môn bơi năm 2020; Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao và tổng kết Quy hoạch phát triển thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020; tổng kết Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử” huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2016- 2020. Ban hành Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch thực hiện xã hội hóa văn hóa, thể thao, giai đoạn 2021 - 2025; Đề án phát huy giá trị di tích lịch sử giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), mừng Đảng, mừng Xuân năm 2021 và kỷ niệm 46 năm giải phóng Dầu Tiếng (13/3/1975 - 13/3/2021).

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; thành lập Ban Chỉ đạo đáp ứng với dịch COVID-19 nhằm điều hành các hoạt động trong phòng, chống dịch trên địa bàn. Kịp thời mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia. Huyện cũng đã mua 26.000 khẩu trang kháng khuẩn trang bị cho học sinh các cấp học trên địa bàn. Chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn xét, trình UBND tỉnh hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo quy định. Thực hiện tốt các chương trình chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Vận động quyên góp, hỗ trợ người dân bị lũ lụt ở các tỉnh miền Trung năm 2020, gồm: tiền mặt gần 1,063 tỉ đồng và hàng hóa nhu yếu phẩm trị giá gần 244 triệu đồng.  Tiếp nhận và giải quyết trả kết quả 14.046/14.295 hồ sơ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế các loại, thu gần 204,3 tỉ đồng, đạt 92,3% so với kế hoạch của 236 đơn vị với 85.513 người tham gia

Năm 2021, UBND huyện đề ra mục tiêu đảm bảo ổn định về an ninh, chính trị; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững; tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền từ huyện đến cơ sở; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu trên các lĩnh vực.

Thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện chất vấn đối với Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện và Trưởng Phòng Nội vụ huyện về công tác cải cách hành chính. Kỳ họp đã nghe ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu làm rõ hơn nội dung các ngành trả lời chất vấn và trình bày một số giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Kỳ họp cũng đã nghe ông Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo và kết luận phiên chất vấn.

 Kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua 6 nghị quyết của kỳ họp, gồm: Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch đầu tư công Trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/7/2020 của HĐND huyện (lần 4); Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 24/7/2020 của HĐND huyện (lần 2); Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách huyện Dầu Tiếng năm 2021; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, 6, 7, 9, 10, 12 - HĐND huyện khóa IV.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 84
Tuần này: 9315
Tháng này: 40236
Tổng truy cập: 830993