Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

21/12/2020    Lượt xem: 80    In bài viết   Độ tương phản  

Tham dự buổi giám sát có ông Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Trưởng, Phó 02 Ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Theo Kế hoạch giám sát, Đoàn đã đi khảo sát thực tế việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại xã Định An, Long Hòa, Thanh An và thị trấn Dầu Tiếng. Đồng thời làm việc với UBND huyện để nghe báo cáo về tiến độ, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Ông Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thứ 5, 6, 7, 9, 10, 12 - HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã chuyển 304 kiến nghị của cử tri đến UBND huyện để xem xét giải quyết. Đến nay, UBND huyện đã cơ bản giải quyết kịp thời các kiến nghị, cụ thể: Đối với kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5: UBND huyện đã xem xét, giải quyết dứt điểm 42/42 kiến nghị, đạt tỷ lệ 100%. Đối với kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6: UBND huyện đã xem xét, giải quyết dứt điểm 38/41 kiến nghị, đạt tỷ lệ 92%. Đối với kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7: UBND huyện đã xem xét, giải quyết dứt điểm 36/37 kiến nghị, đạt tỷ lệ 97%. Đối với kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9: UBND huyện đã xem xét, giải quyết dứt điểm 70/83 kiến nghị, đạt tỷ lệ 84%. Đối với kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10: UBND huyện đã xem xét, giải quyết dứt điểm 28/38 kiến nghị, đạt tỷ lệ 73%. Đối với kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12: UBND huyện đã xem xét, giải quyết dứt điểm 55/63 kiến nghị, đạt tỷ lệ 87%. Đến nay còn lại 35 kiến nghị gửi đến các kỳ họp, UBND huyện cũng đã có kế hoạch giải quyết trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Qua kết quả giám sát cho thấy hầu hết các kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo và phân công các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn có liên quan xem xét, giải quyết, trả lời đầy đủ và cơ bản bảo đảm thời gian.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện đúng tiến độ các nội dung đã trả lời thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, đề nghị UBND huyện chuyển về tỉnh xem xét giải quyết. Chỉ đạo các ngành chức năng sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện các công trình, dự án, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri theo tiến độ đã đề ra; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vấn đề bảo vệ môi trường. Đồng thời thường xuyên kiểm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời đôn đốc việc thực hiện, đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện đề nghị các Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri; tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo nội dung rõ ràng, đúng thẩm quyền; không ghi nhận những nội dung kiến nghị đã được trả lời thỏa đáng tại các kỳ họp trước. Đối với những nội dung đã được UBND huyện trả lời cụ thể, đề nghị các đại biểu HĐND huyện phải cập nhật kịp thời, thông báo kết quả cho cử tri tại các buổi tiếp xúc, hạn chế việc cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều lần. Đối với những nội dung trả lời chưa đầy đủ, chưa đúng trọng tâm vấn đề cử tri kiến nghị, đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm đánh giá và thông tin phản hồi về Thường trực HĐND huyện hoặc cơ quan có trách nhiệm giải quyết, trả lời để đề nghị giải quyết, trả lời bổ sung.

Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện đánh giá cao công tác chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND huyện, đã quan tâm chỉ đạo và phân công các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn có liên quan xem xét, giải quyết cơ bản kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với 35 kiến nghị còn lại của cử tri, Thường trực HĐND huyện thống nhất trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14 - HĐND huyện khóa IV để làm cơ sở cho HĐND huyện khóa mới tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Bình Nguyễn

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2861
Tuần này: 9198
Tháng này: 40119
Tổng truy cập: 830876