Ban Nội chính Tỉnh ủy giám sát chuyên đề về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng.

08/12/2018    Lượt xem: 104    In bài viết   Độ tương phản  

Đồng chí Ngô Hoàng Luân, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng các thành viên; Về phía Ban thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng có đ/c Nguyễn Chí Trung, Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng cùng các ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy.

Toàn cảnh buổi làm việc

Với quan điểm “vừa tích cực, vừa chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết” trong công tác PCTN, LP, Ban Thường vụ huyện ủy Dầu Tiếng đã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với PCTN, LP theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản về tăng cường công tác PCTN, LP; tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra về các vấn đề nhạy cảm, chế độ chính sách của người dân. Các cấp ủy, cơ quan, ban ngành của huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Luật PCTN, LP; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác PCTN, LP; cán bộ, đảng viên nêu cao tính gương mẫu, cầu thị, phát huy tính tiên phong đi đầu trong công tác PCTN, LP. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp tốt trong PCTN, LP nhằm phòng ngừa, chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý những hành vi tham nhũng. Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã; kiên quyết, chủ động trong PCTN, LP có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng các cơ chế phòng ngừa, xử lý để không có cơ hội và không dám tham nhũng; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp ủy, chính quyền trong PCTN; giám sát và tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các tội phạm về kinh tế, lợi dụng chức vụ để tham nhũng; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, nhằm phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng; phát huy vai trò của quần chúng trong đấu tranh PCTN, LP…

Từ năm 2016 đến tháng 10/2018 huyện chưa xảy ra trường hợp tham nhũng nào. Đối với công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT Huyện ủy trong thời gian qua không có tổ chức, cá nhân nào có hành vi tham nhũng, lãng phí; chủ yếu sai phạm trong quá trình điều hành, quản lý tài chính chưa đúng theo quy định. Kết quả, UBKT tỉnh ủy đã kỷ luật 01 đảng viên với hình thức khiển trách; BCH Đảng bộ huyện kỷ luật 03 đảng viên với hình thức khiển trách và cảnh cáo; Riêng UBKT Huyện ủy kỷ luật khiển trách và kiểm điểm, phê bình, rút kinh nghiệm 06 đảng viên, thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số tiền trên 520 triệu đồng.

Qua giám sát đoàn cũng đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng. Trên cơ sở những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Đoàn giám sát cũng đề nghị, Ban thường vụ Huyện ủy cần xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm, lựa chọn ra một số nhiệm vụ đột phá để tiếp tục thực hiện có hiêu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thời gian tới.

Hồng Nga

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 663
Tuần này: 663
Tháng này: 10227
Tổng truy cập: 102926