Lãnh đạo UBND huyện dự Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 23 thông qua một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2020 (hình thức trực tuyến)

27/06/2020    Lượt xem: 233    In bài viết   Độ tương phản  

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến 09 điểm cầu các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Tại điểm cầu huyện Dầu Tiếng, dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND huyện: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, ông Nguyễn Thanh Tùng; cùng dự có các ông, bà là Ủy viên UBND huyện; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Lãnh đạo một số phòng, ban huyện.

Quang cảnh đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Dầu Tiếng

Hội nghị đã nghe các Sở, ngành thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình và kết quả thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm thực hiện 06 tháng cuối năm 2020; Báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid -19 và đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm, phương án điều chỉnh kế hoạch năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức về dự thảo Nghị quyết quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính chất đặc thù tỉnh Bình Dương năm 2020;

Theo báo cáo, trong thời gian vừa qua do tình hình dịch bệnh COVID-19, hầu hết các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Do đó các nguồn thu đạt thấp so với dự toán và so cùng kỳ năm 2019. Trong 06 tháng đầu năm 2020, tổng thu từ kinh tế - xã hội ước thực hiện 29.300 tỉ đồng, đạt 47% dự toán Thủ tướng Chính Phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thực chi cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện 6.300 tỉ đồng đạt 28% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019.

Về tiến độ giải ngân hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Tổng số đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 toàn tỉnh là 68.035 người, 375 doanh nghiệp với nhu cầu kinh phí là 70.318 triệu đồng. Tính đến ngày 01/6/2020 toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho 57.837 người với tổng kinh phí 58.505 triệu đồng. Trong đó: Hỗ trợ người có công cách mạng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 9.129 triệu đồng, hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, cận nghèo 10.989 triệu đồng, hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng 32.232 triệu đồng, Hỗ trợ người bán vé số lưu động 6.155 triệu đồng.

Dự kiến tình hình thu – chi ngân sách 06 tháng cuối năm. Dưới tác động của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh đã ảnh hưởng đến tình hình thu - chi ngân sách. Dự kiến đến cuối năm 2020 tổng thu ngân sách không đạt so với dự toán HĐND tỉnh giao. Cụ thể, về thu ngân sách: Dự kiến hết năm 2020 tổng thu từ kinh tế - xã hội ước thực hiện đạt 55.800 tỉ đồng đạt 90% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 90% so với cùng kỳ năm 2019. Về chi ngân sách: Trong thời gian tới tiếp tục đảm bảo kinh phí đáp ứng nhu cầu chi tiền lương, các khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, các khoản an sinh xã hội, mua sắm trang thiết bị, vật tư, sửa chữa. Đảm bảo kinh phí kịp thời hỗ trợ chi các hoạt động y tế, đảm bảo vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư nhằm đảm bảo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của Tỉnh. Năm 2020 phấn đấu đạt 100% dự toán chi ngân sách được giao.

Phiên họp đã tập trung thảo luận các nội dung quan trọng về thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm và đề ra giải pháp thu các nguồn thu theo quy định đảm bảo đạt kế hoạch đề ra giải quyết nhu cầu nhiệm vụ chi của địa phương đảm bảo cân đối thu chi ngân sách phấn đấu hoàn thành dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 theo chỉ tiêu Trung ương và của HĐND tỉnh giao. Tập trung tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo kế hoạch.

Phát biểu kết luận Phiên họp, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, điều hành để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Chỉ đạo thực hiện tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vượt qua khó khăn tiếp tục nổ lực hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đến cuối năm 2020; tăng cường giải pháp thu thuế, đặc biệt thu hồi nợ đọng thuế; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ các dự án, công trình để báo cáo cơ quan thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch; thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chống lãng phí, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý ngân sách nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của các địa phương, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Ái Vân

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1034
Tuần này: 9265
Tháng này: 33701
Tổng truy cập: 776415