Xã Long Tân tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

26/02/2021    Lượt xem: 34    In bài viết   Độ tương phản  

Dự hội nghị có Ban thường trực UBMTTQVN, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND, UBND xã.

Hội nghị đã nghe giới thiệu về một số nội dung chủ yếu và những điểm mới trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và những quy định có liên quan trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Nghe đại diện Ban thường trực UB.MTTQVN xã trình bày dự kiến của Thường trực HĐND xã về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của tổ chức chính trị, UB.MTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước và các ấp trên địa bàn xã. Dự kiến số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã đảm bảo nhiều hơn đủ để lựa chọn, đến hội nghị hiệp thương lần thứ Ba số người ứng cử ở mỗi đơn vị được bầu 03 đại biểu thì ít nhất để dư 02 người, ở mỗi đơn vị được bầu 04 đại biểu trở lên thì ít nhất để dư 03 người. Trên cơ sở số lượng người dân tộc thiểu số, số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiều hơn đủ để đến hội nghị hiệp thương lần thứ Ba bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND xã là phụ nữ; bảo đảm số lượng người ứng cử là người dân tộc thiểu số nhiều hơn so với số lượng được xác định cụ thể.

Theo đó, Hội nghị đã biểu quyết thống nhất kết quả hiệp thương lần thứ Nhất đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2202 như sau: Tổng số người được giới thiệu/tổng số đại biểu được bầu: 51/25, gồm: khối Đảng 02 người, khối Nhà nước 09 người, khối Đoàn thể 10 người, khối Lực lượng vũ trang 6 người, khối Doanh nghiệp và thành phần khác 24 người, dân tộc - tôn giáo 0 người.

Ngọc Thịnh

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1906
Tuần này: 13714
Tháng này: 35813
Tổng truy cập: 938664