Dầu Tiếng- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

19/11/2018    Lượt xem: 208    In bài viết   Độ tương phản  

Ngày nay, cùng với cả nước, tinh thần đại đoàn kết đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Dầu Tiếng tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới, thúc đẩy địa phương phát triển.

 

    Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, thời gian qua, Mặt trân tổ Quốc Việt Nam các cấp ở huyện Dầu Tiếng luôn đổi mới phương thức hoạt động, thể hiện tốt vai trò là tổ chức chính trị xã hội, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương. Mặt trận các cấp đã tập hợp, vận đồng quần chúng thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, đã tạo động lực cách mạng thúc đẩy địa phương phát triển, góp phần  xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, thời gian qua huyện Dầu Tiếng luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng, nhờ đó đã huy động được nguồn lực tổng hợp trong thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, mọi người dân đều đồng thuận, hưởng ứng chủ trương xây dựng nông thôn mới, đóng góp sức người, sức của trong quá trình thực hiện. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2016-2018) 1.771 tỷ 673 triệu đồng. Trong đó, nguồn huy động cộng đồng dân cư đóng góp 79 tỷ 260 triệu đồng gồm: hiến đất, công lao động, hoa màu... Góp phần phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương, sớm đưa Dầu Tiếng trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh.

 

Bà hồ Mỹ Hương – Chủ tịch UBMTTQVN huyện Dầu Tiếng, phát biểu: "Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, những năm gần đây, Ủy ban MTTQ huyện thông qua công tác tuyên truyền, vận động của các tổ chức đoàn thể, ngày càng thu hút đông đảo nhân dân tham gia vào các tổ chức hội. Mặt trận các cấp cũng thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đến từng địa bàn dân cư và hộ gia đình; tăng cường công tác tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Từ đó, các mục tiêu của huyện về quy họach, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị, làm đường giao thông nông thôn, giải phóng mặt bằng xây dựng các cụm công nghiệp… được thuận lợi. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “giữ gìn vệ sinh môi trường”, “phòng chống tội phạm”, “An toàn giao thông”… được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả.

 

Trải qua 88 năm tới luyện và trưởng thành, trong mỗi thời kỳ cách mạng, với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, là nơi khởi nguồn lời hiệu triệu đại đoàn kết để quy tụ sức mạnh toàn dân tộc chung sức thực hiện các nhiệm vụ lớn của đất nước. Lịch sử và truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Dầu Tiếng luôn gắn liền với lịch sử vẻ vang và truyền thống hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam và của toàn dân tộc. Ngày nay, yêu cầu được đặt ra cho Mặt trận các cấp là phải vững mạnh về tổ chức, phát huy được dân chủ, đoàn kết thật sự rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng đề ra. Trong đó, hoạt động Mặt trận phải hướng vào cơ sở, để xây dựng khu ấp vững mạnh, xây dựng các gia đình văn hóa mẫu mực. Đi sâu đi sát vào cuộc sống cộng đồng dân cư, làm cho mọi người dân hiểu đường lối, chính sách, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với đất nước. Đặc biệt quán triệt thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 

Phát huy truyền thống đoàn kết thi đua yêu nước, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đang chủ động, tích cực phát huy vai trò của mình, tăng cường đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp trong các chương trình hành động cách mạng. Góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xây dựng một huyện Dầu Tiếng “trên dưới đồng lòng, trong ngoài một ý chí”, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”.

 Hồng Nga

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 686
Tuần này: 686
Tháng này: 11740
Tổng truy cập: 85983