Dầu Tiếng: 20 năm xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

29/08/2019    Lượt xem: 191    In bài viết   Độ tương phản  

Để tổ chức thực hiện tốt phương châm chiến lược của Đảng, trong những năm qua, ngoài việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện luôn chú trọng củng cố và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, qua đó tạo sự đồng thuận trong Đảng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Năm 1999, Đảng bộ huyện có 22 tổ chức cơ sở đảng với 737 đảng viên. Sau một thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện có 52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 169 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với 2.423 đảng viên, đã xóa ấp trắng chi bộ. Qua đánh giá xếp loại hàng năm, số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh chiếm 90%, không có Chi, Đảng bộ yếu kém.

20 năm qua Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 (khoá XI, khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Huyện đã tổ chức 268 lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho 41.453 lượt cán bộ, hội viên nòng cốt các tổ chức đoàn thể huyện và cơ sở. Đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển đảng viên. Trong 20 năm qua đã phát triển mới 2.844 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ Huyện là 3.596 đảng viên (tính đến tháng 6/2019). Kết quả phân loại chất lượng đảng viên hàng năm, đảng viên được đánh giá chất lượng đạt tỷ lệ 90%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt bình quân 80%. Về công tác tổ chức, cán bộ, Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công Đề án số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị huyện Dầu Tiếng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đúng theo đề án Tỉnh ủy đã phê duyệt; tiếp tục kiện toàn nhân sự và điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn còn lại của giai đoạn 2018-2020, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; tiếp tục tham mưu rà soát, điều chỉnh tạo nguồn quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ huyện, Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Đảm bảo thực hiện quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ cán bộ kế thừa được xây dựng và điều chỉnh, bổ sung hàng năm, cho từng nhiệm kỳ và những năm tiếp theo; công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo số lượng nguồn quy hoạch từ 1,5 đến 2 lần so với số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đương nhiệm, đảm bảo yêu cầu về độ tuổi mỗi nhiệm kỳ đổi mới khoảng 30% - 40% cấp ủy viên, các đồng chí quy hoạch cấp ủy đảm bảo đủ tuổi công tác từ hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ; đủ 03 độ tuổi; tỷ lệ nữ đạt trên 30%.  Số lượng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 204 trường hợp/nhiệm kỳ; Ban Thường vụ 64 trường hợp; cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện 104 trường hợp; cấp xã - thị trấn quy hoạch cán bộ chủ chốt có 816 trường hợp. Kiện toàn cấp ủy huyện và cơ sở, điều động, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ (trong đó có luân chuyển huyện về xã) 58 trường hợp; thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 164 trường hợp; tuyển dụng công chức cấp xã thành công chức cấp huyện 20 trường hợp; nghỉ hưu theo chế độ 32 trường hợp.

 Bên cạnh thực hiện công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện cũng thường xuyên quan tâm xây dựng củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh. Hội đồng nhân dân từ huyện đến cơ sở hoạt động thường xuyên theo luật định. Tổ chức bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, từng bước nâng cao năng lực hoạt động đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng đã phát huy được vai trò nòng cốt trong việc vận động hội viên quần chúng tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động quần chúng hưởng ứng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” và các phong trào khác như: Nuôi dạy con tốt, vận động kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phong trào tuổi trẻ giữ nước, thanh niên lập nghiệp, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo….

Nhìn lại 20 năm qua, với sự đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, sự sáng tạo của Nhân dân, huyện Dầu Tiếng đã có bước tiến dài. Tuy nhiên, những kết quả đạt được trong 20 năm qua của Dầu Tiếng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển giai đoạn mới. Do vậy trong chặng đường đi tới, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Dầu Tiếng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng như những năm tiếp theo.

 Hồng Nga

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1683
Tuần này: 5310
Tháng này: 21231
Tổng truy cập: 552404