Huyện ủy Dầu Tiếng tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/HU, ngày 27/10/2016 và Chương trình số 34-CTr/HU, ngày 09/5/2017 của Huyện ủy Dầu Tiếng

22/06/2019    Lượt xem: 124    In bài viết   Độ tương phản  

Về dự Hội nghị có đồng chí Lâm Văn Hòa, Tỉnh Uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương; đ/c Nguyễn Quang Vinh, Phó Trưởng phòng Chính sách – Đào tạo cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương. Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Tỉnh Uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng- chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã được nghe thông qua báo cáo tình hình sơ kết việc thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/HU, ngày 27/10/2016 về “Nâng cao chất lượng hoạt động của các ban công tác mặt trận và chi, tổ hội ở cơ sở” và Chương trình số 34-CTr/HU, ngày 09/5/2017 của Huyện ủy Dầu Tiếng về việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Tại Hội nghị các đơn vị cũng đã báo cáo tham luận về vai trò thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí phụ trách qua khảo sát, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động các ban công tác mặt trận và chi, tổ hội cơ sở của xã An Lập; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện với tham luận về chất lượng sinh hoạt chi tổ hội, Câu lạc bộ trên địa bàn; công tác quản lý, tập hợp hội viên vào tổ chức hoạt động; những bài học kinh nghiệm, những giải pháp trong thời gian tới. Ðảng ủy xã Minh Thạnh với báo cáo những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân trước và sau khi thành lập chi bộ công ty TNHH Mai Thảo; đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới Liên đoàn Lao động Huyện với tham luận đánh giá tình hình thành lập, hoạt động của các tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tình hình giới thiệu công đoàn viên ưu tú kết nạp vào Ðảng; nguyên nhân hạn chế, giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lâm Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị MTTQ và các đoàn thể tiếp tục quan tâm thực hiện tốt Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Kết luận số 81-KL/TU, ngày 23/02/2017 về Kết luận Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa X); đổi mới phương thức, cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể, có chương trình, kế hoạch cụ thể, nội dung thiết thực gắn với đời sống nhân dân; rà soát, hoàn thiện cơ chế hoạt động của mình, tăng cường nắm tình hình nội bộ nhân dân…

Cũng tại Hội nghị đ/c Nguyễn Chí Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm, sâu sát với hoạt động, sinh hoạt của các ban công tác mặt trận và chi, tổ hội; tăng cường đi công tác cơ sở dự các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ của các Ban công tác mặt trận và các chi, tổ hội cơ sở để nắm bắt tình hình, trao đổi, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác; nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, đảm bảo nội dung sinh hoạt đa dạng, phong phú, để thu hút đông đảo đoàn viên và hội viên tham gia; bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động của cán bộ phụ trách ban công tác mặt trận, chi tổ hội định kỳ và tham gia tốt các tập huấn, bồi dưỡng do cấp trên tổ chức; Duy trì sinh hoạt định kỳ đúng quy định và Điều lệ; chủ động tham mưu cho Đảng ủy các xã - thị trấn trong việc kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động chi đoàn, chi hội, củng cố các chi đoàn, chi hội hoạt động yếu. Ban Thường vụ Đảng ủy 12 xã - thị trấn phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quan tâm đến hoạt động của các đoàn thể chính trị- xã hội về công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội hoạt động có hiệu quả; củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ từ cơ sở đến chi đoàn, chi hội, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ hội, đoàn thể cơ sở có phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức hội, đoàn thể ngày càng vững mạnh phù hợp với thực tiễn hiện nay của địa phương. Ủy ban nhân dân Huyện, 12 xã – thị trấn phối hợp hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể việc chi hỗ trợ kinh phí cho các ấp, khu phố, tạo điều kiện cho các ban công tác mặt trận và chi đoàn, chi hội ấp, khu phố hoạt động đúng theo quy định.

Đối với Chương trình số 34-CTr/HU; các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ Huyện đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ đảng, tổ chức chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố, phát triển các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đảm bảo từ nay đến hết năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tăng cường tiếp xúc, vận động, thuyết phục và phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến chủ doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức tổ chức chính trị - xã hội và chủ doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Giúp người lao động hiểu rõ về vai trò, quyền lợi và trách nhiệm mình khi tham gia vào các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội; làm thay đổi nhận thức của người lao động, sẵn sàng tự nguyện tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội, tham gia vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Thông qua tổ chức chính trị - xã hội, lựa chọn các quần chúng ưu tú, tích cực tham gia các hoạt động để giới thiệu bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới; tiến tới thực hiện việc phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy; tại các doanh nghiệp có đủ điều kiện thuận lợi thì tiến hành các thủ tục thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể theo các quy định.

 

Hồng Loan (BDV)

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 177
Tuần này: 4753
Tháng này: 14211
Tổng truy cập: 202084