Dầu Tiếng: Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và mô hình gần dân sát dân của Huyện

18/06/2019    Lượt xem: 329    In bài viết   Độ tương phản  

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Loan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Dầu Tiếng cùng 177 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Dầu Tiếng, Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ phụ trách Tuyên giáo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; 92 gương tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mô hình “gần dân, sát dân” của huyện.

Trong 03 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến các chi, Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở; tiếp tục nhân rộng thực hiện một số mô hình “làm theo Bác” có hiệu quả như “Gần dân, sát dân”, “Đảng viên gắn bó với hộ gia đình quần chúng nhân dân nơi cư trú”.

Thực hiện mô hình “Gần dân, sát dân” trên địa bàn huyện Dầu Tiếng đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Điển hình như mô hình “Ánh sáng nông thôn mới”  đến nay các xã thực hiện đạt tỷ lệ 70% nổi bật xã Long Hòa, xã An Lập, xã Định Hiệp, xã Thanh Tuyền, xã Định An, xã Long Tân. Ngoài ra ,các xã còn vận động nhân dân hiến đất, hoa màu làm đường giao thông, nông thôn ... với số tiền trên 15 tỷ đồng.

Huyện ủy, UBND huyện cũng thường xuyên quan tâm và chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó, chú trọng chỉ đạo việc bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở chỉ đạo các cơ quan đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả một số nội dung như: việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc; thực hiện tiêu chí mới về cải cách hành chính; quy chế công tác tiếp dân; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo mô hình “Một cửa, một cửa liên thông” rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục rườm rà,  gây khó khăn cho người dân; công tác tiếp dân, đặt hòm thư góp ý, đối thoại trực tiếp giữa nhân dân và lãnh đạo huyện được duy trì; tiếp nhận và giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân, kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật.  Từ đó, góp phần tăng cường kỷ luật, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Phát huy những kết quả đạt được qua 03 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn huyện và để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Trong thời gian tới, huyện ủy sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW hiệu quả, thiết thực, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Chú trọng gắn chặt việc thực hiện chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, trọng tâm là kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ. cụ thể: xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, có năng lực, tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là người cán bộ vì dân, phục vụ nhân dân, luôn quan hệ mật thiết với nhân dân, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Quán triệt sâu rộng hơn nữa hiện Quy định số 03-QĐ/TU của Tỉnh ủy về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đúng đầu các cấp và Chỉ thị số 27của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong khối cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước; cụ thể hóa thành các quy định để thực hiện, kiểm tra, đánh giá và để nhân dân có thể giám sát. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Hội nghị, đã trao tặng biểu dương của Huyện ủy và giấy khen của UBND huyện  cho 23 tập thể và 52 cá nhân tiêu biểu qua 03 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tặng giấy khen và biểu trưng của Huyện ủy cho 04 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo thực hiện mô hình “gần dân, sát dân” huyện Dầu Tiếng.

Hồng Nga

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 224
Tuần này: 4753
Tháng này: 14258
Tổng truy cập: 202131