Mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cấp huyện)

05/04/2021    Lượt xem: 55    In bài viết   Độ tương phản  

Ngày 18/3/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Nghị quyết áp dụng cho các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tại khoản 2, Điều 4 của Nghị quyết này quy định nội dung chi và mức chi như sau:

- Chi tổ chức các hội nghị thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND và Thông tư số 40/2017/TT-BTC; Chi tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia phục vụ công tác tổ chức bầu cử thực hiện theo quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND; Riêng Hội nghị triển khai và Hội nghị tổng kết công tác bầu cử tại các huyện, thị xã, thành phố: vận dụng mức chi tiền ăn cho đại biểu (đại biểu hưởng lương không thanh toán tiền công tác phí): 150.000 đồng/người/ngày;

- Chi bồi dưỡng thành viên tham dự các cuộc họp của Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cấp huyện và các cuộc họp khác phục vụ công tác bầu cử: Chủ trì: 100.000 đồng/người/buổi và Thành viên: 80.000 đồng/người/buổi.

- Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện. Ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành, các đoàn công tác được chi bồi dưỡng như sau: Trưởng Đoàn: 100.000 đồng/người/buổi; Thành viên chính thức của Đoàn: 60.000 đồng/người/buổi; Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ Đoàn: Phục vụ trực tiếp Đoàn: 40.000 đồng /người/buổi và Phục vụ gián tiếp Đoàn (lái xe, bảo vệ lãnh đạo): 30.000 đồng /người/buổi.

- Chi tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra từng Đoàn công tác; báo cáo tổng hợp kết quả của đợt kiểm tra, giám sát trình Ủy ban bầu cử: 400.000 đồng/báo cáo.

- Chi xây dựng văn bản (Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, báo cáo sơ kết, biên bản kết quả cuộc bầu cử): 1.000.000 đồng/văn bản (văn bản tính đến sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu chỉnh lý). Riêng báo cáo tổng kết cuộc bầu cử báo cáo Hội đồng nhân dân: 2.500.000 đồng/báo cáo.

- Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử:

+ Ban Chỉ đạo bầu cử: Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban: 2.000.000 đồng/người/tháng; Các thành viên: 1.700.000 đồng/người/tháng.

+ Ủy ban bầu cử: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực:1.500.000 đồng/người/tháng; Các thành viên: 1.300.000 đồng/người/tháng.

+ Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử: Trưởng Tiểu ban, Phó Trưởng Tiểu ban; Thư ký:1.400.000 đồng/người/tháng và Các thành viên: 1.200.000 đồng/người/tháng.

+ Ban Bầu cử: Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, Thư ký: 1.300.000 đồng/người/tháng và Các thành viên: 1.100.000 đồng/người/tháng.

+ Cán bộ trưng tập: các đối tượng được huy động, trưng tập trực tiếp phục vụ công tác bầu cử (không bao gồm những ngày tham gia đoàn kiểm tra, giám sát; phục vụ tiếp dân): 50.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp thời gian huy động, trưng tập trực tiếp phục vụ công tác bầu cử lớn hơn 15 ngày, thực hiện chi bồi dưỡng theo mức chi tối đa 750.000 đồng/người/tháng trên cơ sở quyết định, văn bản huy động, trưng tập được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Riêng 02 ngày (ngày trước ngày bầu cử và ngày bầu cử) đối với tất cả các lực lượng trực tiếp tham gia phục vụ bầu cử (làm ngoài giờ ngày thứ bảy, chủ nhật): 60.000 đồng/giờ.

- Chi khoán hỗ trợ cước điện thoại di động: Các thành viên của Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: 250.000 đồng/người/tháng; Trong trường hợp cần thiết, Ủy viên thường trực Ủy ban bầu cử hoặc Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện (đối với trường hợp thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc) quyết định danh sách cán bộ được hỗ trợ cước điện thoại di động nhưng không quá 100.000 đồng/người/tháng.

- Chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử: Người trực tiếp việc tiếp công dân: 50.000 đồng/người/buổi; Người phục vụ trực tiếp việc tiếp công dân: 30.000 đồng/người/buổi; Người phục vụ gián tiếp việc tiếp công dân: 20.000 đồng/người/buổi.

Các nội dung chi khác thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ngày 16/3/2021./.

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1918
Tuần này: 13714
Tháng này: 35825
Tổng truy cập: 938676