Huyện Dầu Tiếng triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn

05/04/2021    Lượt xem: 18    In bài viết   Độ tương phản  

Với mục đích nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện Dầu Tiếng; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về giám định tư pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức về hoạt động giám định; nâng cao hiểu biết và tiếp cận của Nhân dân đối với hoạt động giám định tư pháp. Đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh tại Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng đã ban hành Kế hoạch về việc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn huyện.

Trong đó Kế hoạch đã xác định các nội dung cần thực hiện, cụ thể như sau:

1. Thực hiện giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Giám định tư pháp bằng hình thức đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện.

2. Phổ biến, quán triệt nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Tuyên truyền, phổ biến bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng của cơ quan, đơn vị; phối hợp các cơ quan, tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến giám định tư pháp; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Để công tác triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn năm 2021 đạt hiệu quả, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. /.

Vy Anh

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1853
Tuần này: 13714
Tháng này: 35760
Tổng truy cập: 938611