Huyện Dầu Tiếng: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa Công vụ

18/10/2019    Lượt xem: 321    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung: Rà soát, hoàn thiện các quy định về văn hoá công vụ; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ cộng chức, viên chức, người lao động về văn hoá công vụ; tổ chức thực hiện các quy định về văn hoá công vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền công vụ.

Tổ chức phát động thi đua thực hiện văn hoá công vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình; đưa nội dung thực hiện văn hoá công vụ là tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua của cơ quan đơn vị, địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hoá công vụ theo Chương trình, Kế hoạch hàng năm. Biểu dương, khen thưởng những cán bộ công chức, viên chức và người lao động có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hoá công vụ; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về văn hoá công vụ. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung cụ thể, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, thời hạn hoàn thành và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.Theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, nội dung Văn hóa công vụ gồm:

- Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức phải trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân. Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân, bao gồm:

+ Phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó. Tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; không vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”.

+ Phải có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

+ Không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

+ Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.

- Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

+ Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

+ Đối với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, tổ chức.

+ Đối với lãnh đạo cấp trên, cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

+ Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.

- Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức

+ Cán bộ, công chức, viên chức phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ.

+ Cán bộ, công chức, viên chức không được đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

+ Cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội.

- Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức

Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu. Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Đối với những ngành có trang phục riêng thì phải thực hiện theo quy định của ngành.

Mục đích của việc thực hiện Đề án Văn hóa Công vụ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và toàn thể đội ngũ các bộ công chức, viên chức, ngưởi lao động đối với việc thực hiện đề án. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn và tiến độ hoàn thành, trách nhiệm được phân công của các cơ quan, đơn vị trong việc trên khai đề án. Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hoá công vụ thời gian qua ở các cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Kế hoạch giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện rà soát, xây dựng, ban hành quy định về Văn hoá công vụ để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện; phối hợp kiểm tra, thanh tra công vụ; tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng về văn hoá công vụ. Các xã, thị trấn rà soát, sửa đổi các quy định có liên quan đến văn hoá công vụ theo thẩm quyền; nghiên cứu, hoàn thiện quy định về văn hoá công vụ phù hợp với đặc thù và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện văn hoá công vụ; hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung thi đua về xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá,...

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1273
Tuần này: 3051
Tháng này: 1273
Tổng truy cập: 837362