Triển khai thực hiện “Số hóa dữ liệu hộ tịch huyện Dầu Tiếng”

24/05/2024    Lượt xem: 74    In bài viết   Độ tương phản  

1. Phối hợp với đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI đã được ký kết hợp đồng với Sở Tư pháp) thực hiện phương án thi công dự án “Số hóa dữ liệu hộ tịch huyện Dầu Tiếng” vào cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc. Thời gian chính thức thực hiện tại huyện từ ngày 20/3/2024 đến ngày 15/4/2024.

2. Phối hợp cung cấp các sổ hộ tịch hiện đang lưu trữ tại Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để đơn vị thi công thực hiện công tác nhập liệu, số hóa dữ liệu. Gồm:

- Nhóm Sổ đăng ký kết hôn;

- Nhóm Sổ đăng ký khai sinh;

- Nhóm Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con;

- Nhóm Sổ đăng ký cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

- Nhóm Sổ đăng ký khai tử;

- Các sổ đăng ký hộ tịch còn lại, bao gồm Sổ đăng ký giám hộ; Sổ đăng ký chấm dứt giám hộ; Sổ ghi chú ly hôn và Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc,…

Với các giai đoạn thực hiện số hóa các sổ hộ tịch, cụ thể:

- Giai đoạn 1: Số hóa các sổ hộ tịch đã được đăng ký theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2016;

- Giai đoạn 2: Số hóa các sổ hộ tịch được đăng ký theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (dữ liệu đăng ký hộ tịch từ năm 2006 đến hết năm 2015);

- Giai đoạn 3: Số hóa các sổ hộ tịch được đăng ký theo quy định của Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch (dữ liệu đăng ký hộ tịch từ năm 1999 đến năm 2006);

- Giai đoạn 4: Số hóa các sổ hộ tịch đã được đăng ký từ năm 1976 đến năm 1999;

- Giai đoạn 5: Số hóa các sổ hộ tịch đã đăng ký từ năm 1975 trở về trước.

Ngoài ra yêu cầu bố trí công chức Tư pháp – Hộ tịch hỗ trợ về chuyên môn, phối hợp giám sát thi công, giải đáp và xử lý những phát sinh trong quá trình triển khai để đảm bảo chất lượng dữ liệu; Công chức được phân công quản lý dữ liệu được số hóa có trách nhiệm kiểm tra và phê duyệt dữ liệu đã được số hóa theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 về hướng dẫn thực hiện số hóa sổ hộ tịch./.

HUY BẰNG

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 884
Tuần này: 37748
Tháng này: 133505
Tổng truy cập: 3848717