Huyện Dầu Tiếng: Kế hoạch triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện

01/10/2019    Lượt xem: 292    In bài viết   Độ tương phản  

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 2372/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về xây dựng, áp dụng, chuyển đổi và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019 - 2021.

 Mục đích là chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn sang Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Áp dụng phiên bản phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, công việc của cá nhân, tổ chức; giảm các hoạt động tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, từng bước tạo được lòng tin và sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi liên hệ giải quyết hồ sơ, công việc. Tiến tới xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; hướng tới xây dựng chính quyền kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả. Đến tháng 12/2020, đảm bảo 100% các cơ quan thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã hoàn thành chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Theo kế hoạch, nội dung thực hiện bao gồm: Xây dựng, áp dụng, chuyển đổi, mở rộng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; kiểm tra, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. Đối với các cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng thì áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Đối với các cơ quan, tổ chức đã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 thì chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015, thực hiện các nội dung: Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; lập và phê duyệt kế hoạch xây dựng, chuyển đổi áp dụng phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN  ISO 9001:2015; kiện toàn thành phần Ban Chỉ đạo ISO và Tổ giúp việc ISO huyện; xây dựng và cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp. Việc xây dựng, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng cần căn cứ vào thực trạng tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan, tổ chức và các nội dung yêu cầu trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; phổ biến, hướng dẫn, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trên thực tế đã xây dựng, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; thực hiện đánh giá nội bộ, hành động khắc phục và tiến hành xem xét của Lãnh đạo, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng; người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định. Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, lồng ghép chương trình, kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1567
Tuần này: 8024
Tháng này: 5211
Tổng truy cập: 702499