Triển khai, thực hiện phong trào thi đua: Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025

18/09/2019    Lượt xem: 220    In bài viết   Độ tương phản  

Kế hoạch nhằm phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua một cách hiệu quả, thực hiện tốt văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ án bộ công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày và trên mọi lĩnh vực công tác. Đảm bảo tính liên tục và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện.

Theo Kế hoạch, đối tượng tham gia là các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Nội dung thi đua đối với tập thể là “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”. Cụ thể là: Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh tỉnh Bình Dương; đảm bảo 100% thủ tục hành chính được công khai, minh bạch; cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hàng năm; đảm bảo tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của tỉnh và của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã hàng năm đạt từ 80% trở lên,...

Nội dung thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức là “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”. Cụ thể là: Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; tích cực trau dồi chuyên môn, kỹ năng quản lý, thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử,…

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cụm, khối thi đua của tỉnh đưa kết quả tổ chức, triển khai thực hiện Phong trào thi đua thành một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua và khen thưởng toàn diện hàng năm. Tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng thực hiện theo quy định; lựa chọn các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu để đề nghị khen thưởng.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1623
Tuần này: 8080
Tháng này: 5267
Tổng truy cập: 702555