Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình huyện Dầu Tiếng phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào năm 2019

29/08/2019    Lượt xem: 137    In bài viết   Độ tương phản  

Dự hội nghị có ông Lê Thế Hùng, nguyên Trưởng Phòng xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương – Báo cáo viên của Hội nghị; lãnh đạo các phòng, ban đoàn thể huyện là thành viên Ban Chỉ đạo; Lãnh đạo UBND, Chủ tịch UB.MTTQVN, thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình, Công chức Văn hóa - Xã hội 12 xã, thị trấn và các ông, bà là Trưởng, Phó Ban Vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của 89 khu phố, ấp trên địa bàn huyện; Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng và các ông, bà là lãnh đạo các nông trường cao su, các doanh nghiệp trực thuộc Công ty.

Ông Lê Thế Hùng: Báo cáo viên tại Hội nghị

Hội nghị được báo cáo viên triển khai các văn bản nghiệp vụ Phong trào: Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018, của Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; một số nội dung thực hiện theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND, ngày 01/8/2016, của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Quyết định 308/2005/TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về bãi bỏ Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương và bãi bỏ một số điều của Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND, ngày 01/8/2016, của UBND tỉnh Bình Dương. Hướng dẫn việc chấm điểm, bình xét các danh hiệu văn hóa, gia đình văn hóa; khu dân cư văn hóa, ấp văn hóa; khu nhà trọ văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt văn minh đô thị.

Đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu trao đổi nghiệp vụ thực hiện phong trào và những vấn đề thắc mắc trong quá trình thực hiện vận động ở cơ sở; quy trình, trình tự xét, công nhận các danh hiệu văn hóa để việc thực hiện đúng quy định, đảm bảo xét, công nhận công bằng, hiệu quả.

Qua Hội nghị nhằm bồi dưỡng, cung cấp những nội dung quy định mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có những kiến thức, kỹ năng cần thiết đảm bảo cho việc chỉ đạo cũng như triển khai các nội dung mới để thực hiện công tác bình xét, chấm điểm các danh hiệu văn hóa năm 2019 đạt hiệu quả cao.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 450
Tuần này: 4324
Tháng này: 16799
Tổng truy cập: 228985