Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng: Kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 – 2025

29/07/2019    Lượt xem: 339    In bài viết   Độ tương phản  

Mục đích của kế hoạch nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông và Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương và tuyên truyền phổ biến kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Theo Kế hoạch, chương trình giáo dục phổ thông bao gồm: Chương trình tổng thể; các chương trình môn học và hoạt động giáo dục cấp Tiểu học, cấp Trung học cơ sở và cấp Trung học phổ thông. Lộ trình thực hiện:

-Từ năm học 2020-2021: đối với lớp 1.

-Từ năm học 2021-2022: đối với lớp 2 và lớp 6.

-Từ năm học 2022-2023: đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

-Từ năm học 2023-2024: đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

-Từ năm học 2024-2025: đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Huyện sẽ thành lập ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; ban hành kế thực hiện; triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ về nội dung chương trình; chỉ đạo tăng cường thông tin hoạt động triển khai chương trình; đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Bên cạnh đó, kế hoạch đề ra các giải pháp để thực hiện đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên thực hiện; về cơ sở vật chất thiết bị dạy học để thực hiện chương trình; về xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1015
Tuần này: 9265
Tháng này: 33682
Tổng truy cập: 776396